Egenskaper

Skyddssko för svetsarbeten

Flamsymbolen anger att skon uppfyller kraven i svetsstandarden EN ISO 20349-2:2017 och skyddar mot risker från värme och stänk av smält metall vid svetsningsarbete.