Egenskaper

Brandstövel – Skyddar vid extrema förhållanden

Brandmanssymbolen anger att stöveln uppfyller standarden för brandstövlar EN 15090:2012: F1 P A.