Egenskaper

ESD

ESD-skornas sulkonstruktion leder kontrollerat och säkert bort statisk elektricitet från kroppen. Sievis ESD-skor har gränsvärdena 100 kΩ - 35 MΩ för motståndskraften. Värdena är strängare än för vanliga antistatiska skor (IEC 61340-5-1).