Egenskaper

Primaloft® - bästa värmeisoleringen i sin klass

Skorna har värmeisolerande Primaloft -fi brer som andas. Primaloft -fi brerna förbättrar värmeisoleringen genom att de bättre än traditionella fodermaterial binder luftmolekyler mellan kroppen och luften utanför.