Vanliga frågor om SieviSCANNER

A1, A2 etc. är alternativa lösningar. Gå vidare till nästa förslag om den först provade lösningen inte fungerar.

 

Fråga: Måste jag ta av mina strumpor före skanning?

 • A1: Nej. Vi rekommenderar att du behåller dina strumpor på fötterna, skanningsresultatet blir bättre då.

Fråga: Har apparaten någon viktgräns?

 • A1: Den maximala vikten som enheten tål är 140 kg.

Fråga: Vad gör jag om datorplattans tangentbord inte går att öppna?

 • A1: Kontrollera att datorhållarens lock inte går emot skärmen.
 • A2: Starta om datorn.

Fråga: Varför kan jag inte se skanningsresultatet (bilden på foten) / varför är skanningsresultatet felaktigt / varför får jag olika resultat varje gång?

 • A1: Se till att dina fötter är korrekt placerade på glaset när du står på skannern: tryck inte fötterna mot panelerna i mitten eller baktill. Fördela vikten jämnt på båda fötterna genom att böja dina knän något.
 • A2: Dra upp byxbenen och se till att de inte kommer i kontakt med glaset.
 • A3: Om du bär vita strumpor kan dessa förvränga skanningsresultatet eftersom skannern då inte kan urskilja fötternas konturer.
 • A4: Starka spotljus och andra liknande belysningar kan förvränga skanningsresultatet. Försök flytta skannern till en annan plats.
 • A5: Håll skannerns omgivningar fria medan skanningen genomförs för att förhindra att personer eller föremål förvränger skanningsresultatet.
 • A6: För justering av skannern, kontakta SieviSCANNER Helpdesk via scannerhelp@sievi.com eller +358 (0)40 709 9452.

Fråga: Vad gör jag om datorplattan inte hittar mätenheten?

 • A1: Starta om datorplattan och mätenheten. För omstart av mätenheten, dra ur skannerns USB-kontakt ur uttaget och sätt i den på nytt.
 • A2: Kontakta SieviSCANNER Helpdesk via scannerhelp@sievi.com eller +358 (0)40 709 9452.

Fråga: Vad gör jag om skanningprogramvaran inte startar?

 • A1: Starta om datorplattan och mätenheten. För omstart av mätenheten, dra ur USB-kontakten ur uttaget och sätt i den på nytt.
 • A2: Det behövs en internetförbindelse för att programvaran ska kunna köras. Öppna WiFi Manager-applikationen på datorplattan och kontrollera att ett trådlöst nätverk finns tillgängligt. Du kan också försöka avbryta och återansluta internetförbindelsen via applikationen.

Fråga: Varför startar inte skanningprogramvaran trots att det verkar finnas en internetförbindelse tillgänglig?

 • A1: Öppna WiFi Manager-applikationen på datorplattan och kontrollera att ett trådlöst nätverk finns tillgängligt. Du kan också försöka avbryta och återansluta förbindelsen via WiFi Manager-applikationen.

Fråga: Vad gör jag om internetförbindelsen inte fungerar eller bryts gång på gång?

 • A1: Kontrollera att det trådlösa nätverkets signal är tillräckligt stark. Du kan kontrollera signalstyrkan i WiFi Manager-applikationen.
 • A2: Om det finns en stark signal, tillkoppla datorn och mätenheten. För omstart av mätenheten, dra ur USB-kontakten ur uttaget och sätt i den på nytt.
 • A3: Om internetförbindelsen inte fungerar eller bryts gång på gång efter att du har följt stegen ovan, kontakta SieviSCANNER Helpdesk via scannerhelp@sievi.com eller +358 (0)40 709 9452.

Fråga: Varför kan jag inte tillkoppla datorplattan?

 • A1: Kontrollera att datorplattan är ansluten till en strömkälla och att den laddas. Om datorplattan använder batteriet som strömkälla och batteriet är urladdat, kan datorplattan inte tillkopplas förrän batteriet har laddats till en viss nivå.

Fråga: Vad gör jag om jag inte kan tillkoppla datorplattan trots att strömkabeln via datorhållaren är ansluten, och jag inte kan utföra en skanning?

 • A1: Avlägsna datorplattan från datorhållaren och sätt i strömkabeln i ett eluttag. Lämna apparaten att laddas under minst 15 minuter och försök sedan att starta om enheten. Försök att utföra en skanning på nytt. Om skanningen fortfarande inte fungerar, anslut också mätenheten direkt till ett eluttag med dess strömkabel (och koppla förbi datorhållaren). Om det därefter är möjligt att utföra en skanning, kan datorhållaren vara felaktig och måste repareras. Kontakta SieviSCANNER Helpdesk via scannerhelp@sievi.com eller +358 (0)40 709 9452.