52481 393 71M
52481 393 71M
48 393
Varvassuoja alumiini Naulaanastumissuoja teras Oljyn ja useiden kemikaalien kesto feature antistaattinen Joustopohja Pohjamateriaali PU RU Kuumankesto XL lesti Palomies GTproducts FlexStep

AL GT Fire XL+ F1 P A

48-52481-393-71M
39-48 EN 15090:2012: F1 P A SRC

AL GT Fire-stöveln lämpar sig för brand- och räddningsuppgifter, då den uppfyller de stränga kraven som ställs på skor som används vid brand. Den förnyade sullösningen garanterar ett ännu bättre grepp samt värmetålighetsegenskaper.

LADDA NER EN UTSKRIVBAR PRODUKTBILD
Skriv ut EU-försäkran om överensstämmelse