NY SKYDDSSKOSTANDARD EN ISO 20345:2022 – VAD FÖRÄNDRAS?

 

Skyddsskostandarden EN ISO 20345:2011 har uppdaterats till den nya standarden EN ISO 20345:2022. Övergångstiden för standardändringen är till slutet av år 2027, vilket innebär att det på marknaden finns produkter som är certifierade både enligt den nya och den gamla standarden.

Alla Sievis produkter som är certifierade efter 1.1.2023 är testade enligt den nya standarden EN ISO 20345:2022.

 

DE MEST VÄSENTLIGA ÄNDRINGARNA I STANDARDEN

 

1.      Spiktrampskyddets genomträngningsmotstånd

I den tidigare standarden är alla spiktrampskydd märkta med koden P. Testningen är genomförd med en spik med diametern 4,5 mm.

I den nya standarden är testningen av skorna och märkningarna oförändrade på skor som är försedda med spiktrampskydd av stål. När det gäller spiktrampskydd som är fria från metall förändras märkningarna och skyddsklasserna särskiljs efter testspikens diameter på följande sätt:

PS = testspikens diameter 3,0 mm (Small)

PL = testspikens diameter 4,5 mm (Large)

När det gäller märkning av skyddsklasserna märks spiktrampskydd i fortsättningen exempelvis enligt följande: S3S, S3L, S1P, S1PS, S1PL.

 

2.      Sulans grepp

I den tidigare standarden gjordes märkningen av sulans grepp på följande sätt: SRA, SRB och SRC.

I den nya standarden blir det inte längre någon bokstavssymbol för sulans grepp i certifikatet eftersom detta är ett grundkrav i den nya standarden. Testet motsvarar det tidigare SRA, där testningen genomförs med tvållösning på keramisk platta.

Tilläggsegenskapen är ett test som genomförs med keramisk platta och glycerol. Detta märks i certifikatet med bokstäverna SR (= Slip Resistance). Tilläggsegenskapen är inte obligatorisk.

Om testningen inte kan utföras på specialskor (exempelvis skor med integrerade dubbar), märks dessa skor med symbolen Ø (= ej testad)

Även oljebeständighetskravet (FO) är i fortsättningen en tilläggsegenskap, men Sievi testar och förutsätter oljebeständighet hos alla sina skydds- och yrkesskor.

 

3.      Vattentäthet och vattentålighet

I den tidigare standarden märktes ovanmaterialets vattentålighet med koden WRU (Water Repellent Upper).

I den nya standarden märks ovanmaterialets vattentålighet med koden WPA (Water Penetration and Absorption). Vattentäthet anges med WR (Water Resistance). Dessutom blir det två nya skyddsklasser, S6 och S7, för vattentäta skor.

S6 = skon uppfyller kraven för klass S2 och är dessutom vattentät (WR).

S7 = skon uppfyller kraven för klass S3 och är dessutom vattentät (WR).

 

4.      Nya tilläggsegenskaper

Nya tilläggsegenskaper som kommer i den nya standarden är det redan tidigare angivna FO (oljebeständighet), som tidigare har varit ett grundkrav i standarden, samt SR (sulans grepp). Andra nya tilläggsegenskaper är:

SC (Scuff Cap) = det utvändiga stötskyddets/tåhättans nötningsbeständighet. Alla Sievis stötskydds- och tåhättematerial uppfyller detta krav.

LG (Ladder Grip) = Grepp på stege.

Testning av tilläggegenskaper är inte obligatorisk.

 

5.      Ortopediska skyddsskor

I den nya standarden indelas ortopediska skor i tre olika typer:

-        Typ 1: skor med ortopedisk lössula

-        Typ 2: skor med ortopedisk yttersula

-        Typ 3: individanpassade skyddsskor, tillverkade måttbeställda

 

Ny EN-standardtabell EN ISO 20345:2022

SE16082023

 

Grundkrav beroende på skyddsklass

SE160820232

Tilläggsegenskaperberoende på produkten

SE160820233