Anvisning för bortskaffande av begagnade skor

ALASKA TRX PANOR 2026

ÅTERVINNING

 

På de flesta av Sievis skyddsskomodeller finns det delar av metall, såsom tåskydd av stål och på vissa modeller även spiktrampskydd av stål. Vi rekommenderar inte att dessa delar lösgörs för återvinning, eftersom delarna är hårt infästa i skons konstruktion och lösgöring av dessa är möjlig enbart med vassa verktyg, vilket i sin tur orsakar en skaderisk. Om man vill kan man skära loss ovandelen och fodermaterialet och återvinna dessa delar materialspecifikt.

 Iaktta särskild försiktighet vid användning av vassa skärverktyg!

 

LÄMNA PÅ DEPONI

I överensstämmelse med kraven i miljölagarna används i Sievis skor enbart tillåtna och miljövänliga material som sönderfaller i naturens omlopp, undantaget delar av metall. I praktiken innebär detta att utslitna skor kan lämnas till förmultning på deponi tillsammans med samhällsavfall (blandavfall).

 

FÖRBRÄNNING
 

Sievis skor innehåller inte PVC-plast. På grund av de skadliga föreningar som ingår kan PVC inte utnyttjas till energi genom förbränning. Sievis skor kan alltså lämnas till förbränning i en avfallsförbränningsanläggning tillsammans med samhällsavfall (blandavfall). I förbränningsanläggningar separeras eventuella metalldelar ur askan med magnet och utnyttjas på nytt.

Skor bör inte brännas i hemmiljö, eftersom det ur de i skorna använda materialen, på grund av den låga förbränningstemperaturen, frigörs skadliga partiklar till andningsluften och till naturen.