SIEVIS LABORATORIUM – VAD TESTAS DÄR?

 

Sievis skydds- och yrkesskor uppfyller kraven i standarderna EN ISO 20345 (skyddsskor) eller EN ISO 20347 (yrkesskor). Dessutom indelas skydds- och yrkesskorna i skyddsklasser enligt standarden, baserat på skons egenskaper. Alla Sievis skomodeller testas, som en del av en certifieringsprocess där en extern testanläggning säkerställer att skon uppfyller kraven enligt EN ISO-standarden. Sievi har också ett högklassigt testlaboratorium där vi kontinuerligt utför testningar av olika produktmodeller och komponenter.

SIEVIS LABORATORIUM – VAD TESTAS DÄR?

 

Sievis skydds- och yrkesskor uppfyller kraven i standarderna EN ISO 20345 (skyddsskor) eller EN ISO 20347 (yrkesskor). Dessutom indelas skydds- och yrkesskorna i skyddsklasser enligt standarden, baserat på skons egenskaper. Alla Sievis skomodeller testas, som en del av en certifieringsprocess där en extern testanläggning säkerställer att skon uppfyller kraven enligt EN ISO-standarden. Sievi har också ett högklassigt testlaboratorium där vi kontinuerligt utför testningar av olika produktmodeller och komponenter.

Böjtest, dvs. hur ett snitt utvidgas

Vid böjtestet, dvs. testning av hur ett snitt utvidgas, testas hållfastheten hos skons sula. Vid testningen böjs skons sulmaterial 30 000 gånger i testanordningen. Vid testning enligt standarden görs ett 2 mm brett snitt i testsulan. Snittet får utvidgas högst 4 mm som en följd av böjningen, och sulan får inte gå av. Testet används för att kartlägga sulans hållfasthet i en situation då det har uppstått små skador i sulan.

Förutom testet enligt standarden testas hos Sievi sulorna också i förhållanden med sträng kyla, så att sulans hållfasthet kan testas även i vinterförhållanden. I samband med köldtestet testar Sievi också sulans hårdhet, före och efter böjningen. Detta görs för att säkerställa att sulan inte hårdnar för mycket vid kyla. Den sulmassa av PU som används i produktionen testas dagligen hos Sievi, så att jämn kvalitet hos sulmaterialet kan säkerställas. Även sulor av gummi testas regelbundet.

1G6A2206

ESD-resistans

En stor del av Sievis skor är ESD-godkända, dvs. att de laddar ur statisk elektricitet kontrollerat. Med hjälp av ESD-skor kan förhindras att känsliga elektroniska apparater eller komponenter skadas. Standarderna för skydds- och yrkesskor förutsätter att skon är antistatisk, men Sievis utgångspunkt är att ESD-kraven ska uppfyllas. Gränsvärdena för ESD-egenskapen är strängare än enbart antistatiskhet. Hos Sievi kontrolleras ESD-egenskapen, förutom i laboratoriet, också i produktionen när skorna färdigställs och dessutom för sulornas del.

 

Nötningshållfasthet

Vid tester enligt standarden testas fodret med avseende på nötningshållfasthet. I Sievis eget laboratorium testas dock nötningshållfasthetsegenskaperna även hos ovanmaterialet och innersulorna. Vid nötningstestet gnuggar testanordningen materialet mot ett torrt och ett vått nötningsunderlag, och därefter kontrolleras om det har skett förändringar i materialet. Ett test enligt standarden förutsätter 51 200 varv på det torra och 25 600 varv på det våta underlaget. Hos Sievi testar vi dock materialen ofta med mycket högre antal varv för att säkerställa materialens hållfasthet.

GORE-TEX-testning

När det gäller skor med GORE-TEX utförs testning av vattentätheten regelbundet. Utöver tillverkarens tester genomförs testning även vid Sievis fabrik. Bland GORE-TEX-modeller som befinner sig i produktionen tas skor ut slumpmässigt för testning av vattentätheten. Alla Sievis nya GORE-TEX-modeller testas dessutom i GORE-TEX:s egen testanläggning.

 

Testning av lädrets vattentålighet

Lädrets vattentålighetsegenskaper testas regelbundet hos Sievi. Vid testet placeras lädret i ett vattenkar under en timme enligt kraven i standarden och efter testet kontrolleras hur mycket fukt som har sugits in i materialet och hur mycket som har passerat igenom materialet. Standarden fastställer gränsvärden för testresultaten, och dessa ska materialet underskrida.

 

Halktest, dvs. test av friktionskoefficienten

Genom halktestet klarläggs sulans grepp under olika förhållanden. Vid testet placeras skon på ett underlag på vilket har applicerats ett medel, exempelvis glycerol. Testanordningen mäter skons friktionskoefficient, dvs. hur mycket friktion som bildas mellan skosulan och underlaget. På skon kan hela sulan testas, eller exempelvis enbart området kring klacken eller trampdynan. Friktionskoefficienten ska överskrida gränsvärdet enligt standarden. I Sievis testlaboratorium testas sulans friktionskoefficient, förutom enligt kraven i standarden, också på ett isigt underlag. På detta sätt säkerställer man att skorna lämpar sig också för vinterförhållanden. I Sievis laboratorium testar vi alla nya sulmaterial, dvs. när sulans mönster förnyas.

Sievi Tehdas full 38

Andningsegenskaper

I Sievis laboratorium finns det även möjlighet att testa andningsegenskaperna hos skons material. I testanordningen kan olika förhållanden ställas in med avseende på temperatur och luftfuktighet. Vid testet undersöks två olika egenskaper – hur mycket vattenånga materialet släpper igenom och hur mycket fukt som sugs in i det.

 

Sulans värmetålighet

I Sievis laboratorium testas också skornas egenskaper när det gäller sulornas värmetålighet. Vid testning av värmetåliga sulor (HRO-sulor) ska skornas sula förbli intakt (får inte smälta eller brista) när den utsätts för 300 °C under en minut.

Testning av spiktrampskydd

I Sievis kollektion finns det skor med två olika typer av spikskydd: textil och stål. Hur testning av spikskydden utförs beror på materialet i det spikskydd som ska testas. Målet för testet är att säkerställa att inga spikar enligt standarden eller vassa föremål kan tränga igenom spikskyddet. Dessutom vill Sievi genom den egna testningen säkerställa att spikskydden håller en jämn kvalitet och är säkra, oberoende av tillverkaren.

 

Sulskiktens vidhäftning

En del av Sievis skomodeller har tvåskiktssula och testning av vidhäftningen hos skikten i sådana sulor är en förutsättning för överensstämmelse med standarden. Vid testet kontrolleras med hjälp av en draganordning att sulans skikt bibehåller sin vidhäftning mot varandra när anordningen drar isär dem. Testning av tvåskiktssulor utförs kontinuerligt hos Sievi – under varje arbetsskift tas sulor ut för testning.

Klackens elasticitet

Även elasticiteten hos skons klack kan testas i Sievis laboratorium. Elastisk klack är ett krav enligt standarderna EN ISO 20345 och EN ISO 20347: skons stötdämpning måste vara minst 20 J.

 

 

 

Klämtest för skyddsspetsen

Skyddsskor med tåskydd ska testas genom en klämtest för tåspetsen. Vid testet utsätts den med skyddspets försedda skon för en klämkraft av 15 000 N. Efter klämningen kontrolleras hur mycket utrymme som finns kvar inuti skon. Standarden fastställer vissa gränsvärden för detta, och dessa värden ska skon uppfylla efter testet. Sievi testar skyddsspetsarna alltid när det kommer in nya skyddsspetsar i produktionen eller om spetsleverantören byts.

Dessutom testas skyddsspetsarna genom ett falltest där en 20 kg tung vikt släpps ned på skyddsspetsen från en meters höjd. Standarden fastställer gränsvärden även för detta, hur mycket utrymme som ska finnas kvar inuti skon efter testet. Dessa tester görs för att säkerställa att i en eventull klämsituation, eller om ett tungt föremål faller ned på skon, ska det inte uppstå några allvarliga skador på foten.

1G6A2197

Andra tester

I Sievis laboratorium finns det också möjlighet att utföra andra tester som inte ingår i standardens krav. Tvättåligheten hos olika material, såsom strumpor och vissa ovanmaterial, kan undersökas med hjälp av en tvättmaskin. Med en maskin som böjer hela skon kan man undersöka hur materialen som helhet fungerar i praktiken. Maskinen simulerar gång och i den kan man samtidigt undersöka egenskaperna och hållfastheten både hos sulor och ovanmaterial, och hos exempelvis GORE-TEX-foder.

 

Testning av kunders skor

I Sievis laboratorium finns det möjlighet att till vissa delar testa även kunders skor. Det finns möjlighet att leverera GORE-TEX-skor eller PU-stövlar till Sievis laboratorium för testning, om man misstänker att de inte är vattentäta. Skon förblir hel under hela testet och kan efter testet återlämnas till kunden om inget läckage upptäcks. Dessutom kan funktionen hos ackumulatorer, sulor, laddare och hela uppvärmningssystemet hos Alaska Thermo-skor också testas i Sievis laboratorium, och vid behov kan komponenter ersättas med nya om det upptäcks problem i deras funktion.