Goed om weten

Lasschoen

Het vlamsymbool zegt dat de schoen voldoet aan de eisen van lasnorm EN ISO 20349-2:2017 en bescherming biedt tegen hitterisico’s en spatten van vloeibaar metaal bij laswerkzaamheden.