Sievin tarina

Sievin Jalkine Oy perustettiin vuonna 1951
Lauri Jokinen perusti yrityksen vuonna 1951 Sievin Asemakylälle palkkaamalla neljä suutaria valmistamaan nahkasaappaita pienessä torpassa. Pian aloittamisen jälkeen päätuotteeksi valikoitui Suomessa tuolloin koko kansan tuotteena tunnettu yleisjalkine, kumiteräsaapas, joita yritys valmisti sittemmin aina vuoteen 2003 saakka.

Suutarinverstaasta teollisuusyritykseksi 1960-1970
Idea turvajalkineista syntyi vuonna 1964 Helsingin telakalla vierailun aikana laivanrakentajien tarpeista ja päätettiin aloittaa turvajalkinetuotanto. Ensimmäinen teollisuuskiinteistö valmistui vuonna 1963, jonka jälkeen tuotantotilojen ja varastojen laajennukset ovat seuranneet toinen toistaan noin 10 vuoden välein.

Erikoistuminen turvajalkineisiin 1970-luvulla
Teollisuudessa yleinen mielenkiinto heräsi työturvallisuuteen ja Sievillä oli jo tuolloin valmiit tuotteet näihin tarpeisiin. Sievi panosti voimakkaasti volyymin kasvattamiseen ja koulutti aktiivisesti lisää ammattitaitoista henkilöstöä. Päivätuotanto ylitti 1 000 paria vuonna 1976.

Askeleet kohti kansainvälistymistä
1980-luvulla vientiä vahvistettiin yrityskaupalla Ruotsissa. Norja ja Tanska olivat Ruotsin ohella päävientikohteita, mutta näiden lisäksi markkinoita tunnusteltiin myös Kanadassa, Englannissa sekä Keski-Euroopan maissa. Sievi sai vuonna 1991 ensimmäisenä turvajalkinevalmistajana Euroopassa sertifioitua ISO 9001 -laatujärjestelmänsä sekä CE-merkintäoikeuden koko turvajalkinemallistolleen.  Vuonna 1997 Sievi sai sertifioitua ensimmäisenä eurooppalaisena jalkinevalmistajana ISO 14001 -standardin mukaisen ympäristöjärjestelmän.

Sievi tänään

Sievi tänään

SIEVI TÄNÄÄN

Sievi on Pohjois-Euroopan suurin jalkinevalmistaja, jonka juuret ovat Pohjois-Pohjanmaalla. Sievin jalkineet valmistetaan Suomessa noin 500 työntekijän voimin. Tuotantolaitokset sijaitsevat Sievissä ja Oulaisissa, joissa jalkineita valmistuu vuosittain yli 1,1 miljoonaa paria. Oulaisten tehtaalla valmistetaan mm. Sievi-kevytsaappaita ja tehtaan suoraruiskuvalumenetelmä on saapastuotannossa maailmanlaajuisesti uusinta teknologiaa. Euroopassa sitä käyttää vain muutama muu kenkätehdas Sievin Jalkine Oy:n lisäksi.

Sievin valikoima kattaa yli 200 työelämään sekä vapaa-aikaan sopivaa tuotetta. Vuonna 2022 Sievi-konsernin liikevaihto oli 161 miljoonaa euroa. Viennin osuus jalkineiden osalta oli 50 % ja vientiä oli yhteensä yli 40 eri maahan.

Tuotteiden nopean ja tehokkaan toimituksen varmistamiseksi Sievi aloitti historian suurimman investointinsa keväällä 2020 ja laajennus saatiin valmiiksi kesällä 2023. Investoinnissa Sievin tehtaan tuotanto- sekä varastointitiloja laajennettiin merkittävästi ja tehtaiden pinta-ala kasvoi 2,3 hehtaarista yhteensä yli 2,8 hehtaariin.

Lue lisää Sievin laajennuksesta sekä sen hyödyistä asiakkaalle tästä.

SIEVI TULEVAISUUDESSA

Yli 70 vuoden perintö antaa vahvan pohjan rakentaa entistä parempaa tulevaisuutta. Seuraavien vuosien investoinnit valmistusosaamiseen ja nykyaikaisimpiin logistiikkajärjestelmiin takaavat omalta osaltaan mahdollisuuden vahvistaa markkinajohtajan asemaa Pohjois-Euroopassa.  Olemme luotettava kumppani niin asiakkaillemme kuin työntekijöillemme. Vastuullinen valmistus on osa toimintatapaamme ja olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Me Sievillä luomme innovaatioita terveellisemmän ja turvallisemman työelämän puolesta. Keskitymme siihen, että tuotteidemme käyttäjillä on entistä parempi olla ympäröivän maailman muuttuessa. Haluamme omalta osaltamme olla vähentämässä tapaturmia ja panostaa siihen, että asiakkaamme saavat markkinoiden käyttömukavimmat tuotteet myös tulevaisuudessa.

Sievi katsoo rohkeasti eteenpäin. Olemme tehneet asiat aina omalla tavallamme – Sievin tavalla. Näin olemme pystyneet antamaan asiakkaillemme ainutlaatuisen käyttäjäkokemuksen, jonka perintöä vaalimme myös tulevaisuudessa.

Sievi-Tools Oy

EDELLÄKÄVIJÄ
Tarjoamme asiakkaillemme edistykselliseen 3D-tekniikkaan perustuvaa joustavaa ja nopeaa koneistuspalvelua sekä muottien ja työkalujen valmistusta. Toimintaamme ohjaa sertifioitu laatujärjestelmä ISO 9001:2008. Olemme Airbusin hyväksymä mekaanisten osien toimittaja. Katso myös sievitools.fi

Sievi Tehdas Oulainen8

Sievin Arvot

Sievin Arvot

Turvallisuus:

Sievin toiminnassa ja tuotteissa turvallisuus on etusijalla. Sievin toiminta perustuu turvallisiin ja hyviksi todettuihin työtapoihin. Sievin tuotteet edistävät turvallisuutta työpaikoilla ja vapaa-aikana.

Innovatiivisuus:

Sievi kehittää jatkuvasti tuotteisiin ja palveluihin innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka tuovat asiakkaalle lisäarvoa.

Luotettavuus:

Sievi on luotettava yhteistyökumppani ja työnantaja, joka toimii määrätietoisesti, pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Sievi seisoo lupaustensa takana.

Tehokkuus:

Sievi kehittää jatkuvasti ja järjestelmällisesti tehokkaampia toimintatapoja. Olemassa olevat resurssit käytetään tarkoituksenmukaisesti tekemällä oikeita asioita mahdollisimman hyvin asiakkaan edun mukaisesti ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi.

 

Sievin eettiset ohjeet

Noudatamme vastuullisia ja eettisiä menettelytapoja. Yhteiset, eettisesti hyväksyttävät toimintatavat vahvistavat Sievin toiminnan luotettavuutta ja edistävät toimintamme läpinäkyvyyttä suhteessa kaikkiin sidosryhmiimme – asiakkaisiin, henkilöstöön ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Sievin eettiset ohjeet

Noudatamme vastuullisia ja eettisiä menettelytapoja. Yhteiset, eettisesti hyväksyttävät toimintatavat vahvistavat Sievin toiminnan luotettavuutta ja edistävät toimintamme läpinäkyvyyttä suhteessa kaikkiin sidosryhmiimme – asiakkaisiin, henkilöstöön ja ympäröivään yhteiskuntaan.

1. Lakien ja asetusten noudattaminen

 • Noudatamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tekemiämme sopimuksia.
 • Emme käytä mitään laittomia tai rajoittavia kaupantekotapoja.
 • Kohtelemme asiakkaita, henkilöstöä ja muita sidosryhmiä tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.
 • Kunnioitamme eri kulttuurien normeja ja laillisia menettelytapoja kaikkialla, missä toimimme.

2. Työntekijöistä huolehtiminen

 • Kohtelemme kaikkia työntekijöitämme tasa-arvoisesti kansainvälisen ihmisoikeusjulistuksen mukaisesti. (UNGC 1)
 • Huolehdimme henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta.
 • Emme hyväksy työpaikallamme minkäänlaista syrjintää tai häirintää. (UNGC 6)
 • Kunnioitamme toistemme yksityisyyttä ja henkilökohtaisten tietojen luottamuksellisuutta.
  Kunnioitamme työntekijöiden vapautta järjestäytyä ammatillisesti. (UNGC 3)
 • Vastustamme pakko- ja lapsityövoimaa. (UNGC 4, 5)
 • Odotamme lakien ja ihmisoikeuksien noudattamista myös toimittajiltamme ja muilta yhteistyökumppaneiltamme. (UNGC 2)

3. Luonnon kunnioittaminen

 • Noudatamme toiminnassamme ympäristöön ja luontoon liittyviä lakeja, asetuksia, säännöksiä ja velvoitteita.
 • Optimoimme raaka-aineiden, energian ja veden käyttöä sekä minimoimme jätekuormitusta.
  (UNGC 7)
  Edistämme materiaalien kierrätystä ja käytämme uusiutuvia luonnonvaroja mahdollisuuksien mukaan. (UNGC 9)
 • Toimintamme täyttää ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän vaatimukset. (UNGC 8)

4. Laatu

 • Vastaamme siitä, että tuotteemme täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset ja standardit.
 • Varmistamme tuotteidemme laadun säännöllisellä seurannalla ja testauksella sekä omassa testauslaboratoriossamme että puolueettomissa testauslaitoksissa.
 • Toimintamme on ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaista.

5. Lahjomattomuus

 • Sievi tai sen työntekijät eivät anna tai vastaanota rahaa tai mitään sopimattoman suuruisia lahjoja tai muita etuuksia, joita voidaan pitää pyrkimyksenä vaikuttaa päätöksentekoon. (UNGC 10)
 • Kirjanpitomme ja asiakirjamme ovat täsmällisiä ja kuvaavat tapahtumia todenmukaisesti.

6. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 • Toimimme osana ympäröivää yhteiskuntaa ja osallistumme omaa toimialaamme koskeviin keskusteluihin aktiivisesti.
 • Olemme mukana alan päätöksentekoelimissä.

7. Eettisten ohjeiden noudattaminen

 • Kaikkien työntekijöidemme tulee noudattaa yrityksen eettisiä ohjeita.
 • Edellytämme toimittajiemme, palveluntarjoajiemme ja alihankkijoidemme noudattavan eettisiä toimintatapoja, kaikkia voimassa olevia kansallisia lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia sekä kunnioittavan ihmisoikeuksia.
 • Jos yritysjohdon tietoon tulee, että eettisiä ohjeita on laiminlyöty, ilmoitukset tutkitaan ja tarvittaessa ryhdytään toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi.

 

Sertifikaatit ja Avainlippu

Sertifikaatit ja Avainlippu

AVAINLIPPU
Sievin Jalkineelle on myönnetty oikeus käyttää Avainlippu-symbolia, joka on Suomen tunnetuin alkuperämerkki. Se kertoo, että tuote tai palvelu on suomalainen. Avainlipun käyttöä valvoo Suomalaisen Työn Liitto, joka on toiminut suomalaisen osaamisen puolesta jo yli 95 vuotta. Suomalaisen tuotteen tai palvelun ostajana teet hyvän valinnan, josta on hyötyä niin sinulle kuin koko Suomelle.

ISO 9001 -LAATUJÄRJESTELMÄ – TUNNUSTETTUA LAATUA
Sievi on eurooppalainen edelläkävijä tuotteidensa ja toimintansa kehittämisessä. Sievi sai Pohjois- Euroopan ensimmäisenä turvajalkinevalmistajana sertifioidun laatujärjestelmän. Sievi toimii kattavan ISO 9001 -laatujärjestelmän mukaisesti ja se sai ensimmäisenä pohjoismaisena turvajalkinevalmistajana CE -merkinnän käyttöoikeuden. Nämä molemmat, jalkineiden laatua ja niiden ominaisuuksia koskevat merkinnät takaavat Sievin asiakkaille aina heidän tilaustensa mukaiset ja korkeatasoiset tuotteet.

ISO 14001 YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄ
Pohjois-Euroopan johtava turvajalkinevalmistaja Sievin Jalkine Oy on ottanut käyttöön ensimmäisenä eurooppalaisena kenkätehtaana hyväksytyn ympäristöjärjestelmän, joka perustuu ISO 14001 -standardiin. Sievin Jalkine Oy:n ympäristöjärjestelmä on Suomen Standardisoimisliiton tarkastama ja hyväksymä. Ympäristöjärjestelmä kattaa Sievi-Yhtiöiden koko toiminnan Sievissä ja Oulaisissa, sekä konsernin myyntiyhtiöiden henkilöstön koulutuksen ja tiedonkulun varmistamisen yhtiön ja asiakkaiden sekä alihankkijoiden välillä niin kotimaassa kuin myös ulkomailla. Ympäristöjärjestelmän keskeiset tavoitteet ovat korkean asiakastyytyväisyyden turvaaminen, työ- ja elinympäristön säilyttäminen puhtaana ja terveellisenä, raaka-aineiden, veden ja energian käytön optimoiminen sekä päästöjen ja jätekuormituksen minimoiminen ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön ja kierrätyksen edistäminen. Sievin Jalkine Oy:n ympäristöpolitiikka on julkinen kaikille yhtiön sidosryhmille ja siitä tiedotetaan aktiivisesti.

ISO 14001 -standardiin perustuva ympäristöjärjestelmä on erittäin tärkeä kilpailuetu kotimaisilla ja eurooppalaisilla markkinoilla. Valitsemalla sieviläisiä tuotteita asiakas voi varmistua, että valitsemansa tavarantoimittajan materiaalihankinnoista ja tuotannosta syntyvien jätteiden ympäristövaikutukset on minimoitu. Tavoitteena on ympäristösuojelutason jatkuva parantaminen. Toiminnan ja tuotannon ympäristövaikutuksia myös seurataan jatkuvasti.

ISO 45001 TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ
Sievin työturvallisuutta ja työterveyttä johdetaan ISO 45001 -standardin mukaisesti. Terveys- ja turvallisuusriskejä arvioidaan säännöllisesti ja työtapaturmia pyritään aktiivisesti ennaltaehkäisemään. Henkilöstön terveystilannetta seurataan ja työkykyä tuetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

CE

Yleiseurooppalaisella CE-laatumerkinnällä merkityt jalkineet täyttävät EN ISO 20345 tai EN ISO 20347 -standardien mukaiset vaatimukset.

LEATHER WORKING GROUP

Sievin Jalkine Oy on Leather Working Group:in jäsen. Lue lisää täältä.  

 

TehtySuomMadeIn Sin cmyk ilman taustaa

Kiwa

ce 4 logo png transparentUKCA black fill

LWG Subscription Members.png