Käytettyjen jalkineiden hävittäminen

Jalkineet tulee hävittää sekajätteen mukana. Koska turvajalkineet sisältävät lukuisan määrän eri komponentteja ja materiaaleja, ei niiden kierrättäminen ole tällä hetkellä mahdollista. Sievi seuraa kuitenkin aktiivisesti kierrätystoiminnan kehittymistä.

ALASKA TRX PANOR 2026

KIERRÄTTÄMINEN

Useimmissa Sievin turvajalkinemalleissa on metallisia osia, kuten teräksinen tai alumiininen varvassuoja ja joissakin malleissa myös teräksinen naulaanastumissuoja. Emme suosittele näiden osien irrottamista kierrätystä varten, koska osat ovat tiukasti kiinni jalkineen rakenteessa ja niiden irrottaminen onnistuu vain terävillä työkaluilla, mikä puolestaan aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Päällisen ja vuorimateriaalin voi halutessaan leikata irti ja kierrättää osat materiaaleista riippuen.

Noudata erityistä varovaisuutta käyttäessäsi teräviä leikkuutyökaluja!

KAATOPAIKALLE TOIMITTAMINEN

Ympäristölakien edellyttämänä Sievin jalkineissa käytetään vain sallittuja ja ympäristöystävällisiä materiaaleja, jotka hajoavat luonnon kiertokulkuun, metallisia osia lukuun ottamatta. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että loppuun käytetyt jalkineet voidaan viedä tavallisen yhdyskuntajätteen (sekajäte) mukana kaatopaikalle, missä ne maatuvat.

POLTTAMINEN

Sievin jalkineet eivät sisällä PVC-muovia. PVC:tä ei voi hyödyntää energiaksi polttamalla sen sisältämien haitallisten yhdisteiden vuoksi. Sievin jalkineet voidaan siis toimittaa jätteenpolttolaitokseen poltettavaksi tavallisen yhdyskuntajätteen (sekajätteen) mukana. Polttolaitoksissa mahdolliset metalliosat erotellaan tuhkasta magneetilla ja ne hyödynnetään uudelleen. Jalkineita ei tule polttaa kotiolosuhteissa, sillä alhaisen polttolämpötilan vuoksi jalkineissa käytetyistä materiaaleista vapautuu haitallisia partikkeleita hengitysilmaan ja luontoon.