Takuuehdot

Sievin Jalkine myöntää valmistamilleen jalkineille 12 kk takuun.

1. Takuuaika lasketaan alkavaksi ostopäivästä lukien. Asiakkaalta edellytetään selvitystä ostopäi-västä (ostokuitti tai muu luotettava selvitys). Mikäli asiakkaalla ei ole tällaista esittää, takuuaika lasketaan alkavaksi tuotteeseen merkitystä valmistuspäivästä.

 2. Takuu korvaa materiaali- ja valmistusvirheet.

3. Takuu ei korvaa kulumisesta, materiaalien vanhenemisesta ja väsymisestä, virheellisestä tai huolimattomasta käytöstä tai varastoinnista eikä puutteellisesta jalkineiden hoidosta aiheutu-neita vikoja.

4. Sievi sitoutuu kustannuksellaan korjaamaan takuuaikana ilmenneet kohdassa 2 mainitut virheet tai niin halutessaan toimittamaan uuden tuotteen vaurioituneen tilalle.

5. Reklamaation on oltava kirjallinen. Takuuvaatimus on esitettävä välittömästi tai viimeistään 14 päivän kuluessa siitä kun virhe on havaittu.

6. Reklamaatiosta on ilmettävä seuraavat asiat:
* Reklamaation syy
* Ostopaikka
* Kuitti ostotapahtumasta, tai muu luotettava selvitys ostotapahtumasta
* Käyttöolosuhteet

7. Takuutyön suorittaminen ei jatka alkuperäistä takuuaikaa.

SIEVIN JALKINE OY