Locatie Sievi

Onze strategie om ons te specialiseren in veiligheidsschoeisel en voortdurend onze producten en productiemethoden te verbeteren heeft vrucht afgeworpen. Ondanks de afname van de fabricage van leren schoeisel in Finland, zijn onze productie en ons personeelsbestand voortdurend gegroeid. We bieden momenteel werk aan 500 personen en als erkenning voor onze bijdrage aan de werkgelegenheid en arbeidsveiligheid hebben we van het Ministerie van Werkgelegenheid de PRIJS VOOR GOED ONDERNEMERSCHAP gekregen.

Sievi is de grootste en meest geavanceerde fabrikant van veiligheidsschoeisel in Noord-Europa en in 1991 waren we het eerste bedrijf in Europa aan wie het ISO 9000 kwaliteitscertificaat werd toegekend. Ook kregen we als eerste in Europa het recht om het CE-veiligheidskeurmerk voor ons gehele assortiment veiligheidsschoeisel te gebruiken. Momenteel wordt 50% van onze productie geëxporteerd. Al onze producten worden in Finland gemaakt.

tehdas10

Locatie Oulainen

De productielijn voor de Sievi lichtgewichtlaarzen werd geopend in 1996. De nu in gebruik zijnde directe injectiemethode vertegenwoordigt de meest geavanceerde technologie bij de productie van laarzen ter wereld en is nog steeds relatief zeldzaam in Europa. De olie- en chemicaliënresistente Sievi-Light laars is bedoeld voor gebruik op vochtige plaatsen. Hij is gemaakt van microcellulair polyurethaan en daardoor uitzonderlijk licht van gewicht. Het kwaliteitssysteem van de fabriek voldoet aan de ISO 9001 norm en het milieubeheersysteem aan de 14001 norm.

oulainen10

Sievi Tools

Pioniers in precisie.


Wij bieden onze klanten snelle en flexibele diensten aan op het gebied van machinale bewerking, gebaseerd op geavanceerde 3D-technologie, en geavanceerde fabricage van mallen en werktuigen. Onze productiefaciliteiten zijn ISO 9001:2008 gecertificeerd. We zijn erkend leverancier van mechanische componenten voor Airbus. Zie ook sievitools.fi. Zie ook sievitools.fi.

sievi tools10

Sievi’s waarden

Sievi’s waarden

Veiligheid:

Veiligheid vormt een van de hoogste prioriteiten voor de activiteiten en producten van Sievi. De activiteiten van Sievi zijn gebaseerd op veilige en beproefde werkmethodes. Sievi’s producten bevorderen de veiligheid op de werkplaats en tijdens vrijetijdsbesteding.

Innovatie:

Sievi ontwikkelt voortdurend innoverende en duurzame oplossingen voor haar producten en diensten, wat toegevoegde waarde oplevert voor haar klanten.

 

Betrouwbaarheid:

Sievi is een betrouwbare partner en een werkgever die volhardend op een doortastende en klantgerichte wijze handelt. Sievi houdt zich aan haar beloften.

Efficiëntie:

Sievi ontwikkelt voortdurend en systematisch effectievere bedrijfspraktijken. De bestaande middelen worden op de juiste wijze aangewend door alles zo goed mogelijk te doen, in het belang van de klant en om concurrerend te kunnen zijn.

 

Sievi Gedragscode

We houden ons aan verantwoorde en ethische praktijken. Gedeelde ethisch aanvaardbare praktijken versterken de betrouwbaarheid van de Sievi bedrijfsvoering en bevorderen de transparantie van onze activiteiten voor alle belanghebbenden – klanten, personeel en de gemeenschap om ons heen.

Sievi Gedragscode

We houden ons aan verantwoorde en ethische praktijken. Gedeelde ethisch aanvaardbare praktijken versterken de betrouwbaarheid van de Sievi bedrijfsvoering en bevorderen de transparantie van onze activiteiten voor alle belanghebbenden – klanten, personeel en de gemeenschap om ons heen.

Naleving van wet- en regelgeving

We houden ons aan de van kracht zijnde wetgeving en de door ons gesloten overeenkomsten. We maken geen gebruik van onwettige of beperkende handelspraktijken. We behandelen onze klanten, ons personeel en andere belanghebbenden op gelijke en eerlijke wijze. We respecteren de normen en wettelijke praktijken van de verschillende culturen waarin we opereren.

Zorgen voor onze medewerkers

We behandelen al onze medewerkers op gelijke wijze, volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. (UNGC 1)
We zorgen voor het welzijn en de veiligheid op het werk van ons personeel. We accepteren geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie op het werk. (UNGC 6) We respecteren elkaars privacy en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. We respecteren de vrijheid van medewerkers om zich professioneel te verenigen. (UNGC 3) We zijn tegen dwang- en kinderarbeid. (UNGC 4 , 5 ) We verwachten dat ook onze leveranciers en andere partners de wetgeving en mensenrechten respecteren. (UNGC 2) 

Respect voor de natuur

We zorgen ervoor dat onze activiteiten voldoen aan de wetgeving, regelgeving, regels en verplichtingen op het gebied van het milieu en de natuur. We optimaliseren het gebruik van grondstoffen, energie en water, en minimaliseren de opeenhoping van afval. (UNGC 7) We bevorderen zoveel mogelijk het recyclen van materialen en het gebruik van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen. (UNGC 9) Onze activiteiten voldoen aan de vereisten van ISO 14001 voor milieumanagementsystemen. (UNGC 8)

Kwaliteit

We zijn ervoor verantwoordelijk dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde kwaliteitsvereisten en normen. We garanderen de kwaliteit van onze producten door middel van regelmatige inspecties en testen, zowel in ons eigen testlaboratorium als in onafhankelijke testfaciliteiten. Onze activiteiten voldoen aan de vereisten van ISO 9001 voor kwaliteismanagementsystemen.

Integriteit

Sievi en haar medewerkers zullen geen geld, geschenken of andere voordelen van ongepaste waarde geven of aanvaarden, wanneer dit gezien kan worden als een poging tot beïnvloeding van besluitvorming. (UNGC 10) Onze boekhouding en documentatie zijn nauwkeurig en geven een waarheidsgetrouwe beschrijving van de gebeurtenissen. 

Sociale rol 

We opereren als onderdeel van de omliggende gemeenschap en nemen actief deel aan discussies met betrekking tot onze sector.
We zijn betrokken bij besluitvormende organen van onze sector.

Naleving van de Gedragscode

Al onze medewerkers dienen zich te houden aan de ethische richtlijnen van het bedrijf. We verwachten dat onze leveranciers, serviceverleners en subcontractors zich houden aan de ethische praktijken, alle bestaande nationale wetgeving en international verdragen, en dat zij de mensenrechten respecteren. Indien het bestuur van de onderneming zich bewust wordt dat de ethische richtlijnen geschonden worden, zullen de rapporten onderzocht worden en er, wanneer nodig, corrigerende actie ondernomen worden.

 

Voetsporen

De jaren ’50
Van schoenmaker tot industriële onderneming
Het eerste product van Sievin Jalkine was de rubberlaars met leren schacht, de laars die door het hele volk werd gedragen toen de Finnen begonnen met de industrialisatie van hun land. Tegen het eind van de jaren ’50 was ook Sievin Jalkine uitgegroeid van een kleine werkplaats tot een grote industriële onderneming.

De jaren ’60
Van rubberlaars to Finlands grootste laarzenfabriek
Toen de rubberlaars uit de gratie raakte, schakelde Sievin Jalkine over de leren laars. De productie moest worden gemoderniseerd en de fabriek uitgebreid. Tegen het eind van het decennium bedroeg de productie meer dan 100.000 paar per jaar.

De jaren ’70
Laarzenfabrikant wordt pionier op het gebied van veiligheid
Het begrip arbeidsveiligheid maakte in de jaren ’70 een revolutie door en voor Sievi werd het tijd om zijn ontwerpen voor veiligheidsschoeisel van de tekentafel te halen en in productie te nemen. We investeerden zwaar in opleiding en R&D en tegen het eind van het decennium waren we klaar voor de exportmarkt.

De jaren ’80
Sievi stapt de grens over
De kwaliteit en het assortiment van Sievi veiligheidsschoeisel trokken spoedig de aandacht in het buitenland en in de jaren ’80 openden we een verkoopbedrijf in Zweden, onze voornaamste exportmarkt. Andere belangrijke exportmarkten waren Noorwegen en Denemarken, en Canada, Engeland en Centraal-Europa waren veelbelovend. Bij het 35-jarig bestaan van het bedrijf kon Sievi de toekomst met groeiend vertrouwen tegemoetzien.

De jaren ’90
Specialist in veiligheidsschoeisel door voortdurende ontwikkeling van producten en productiemethoden

Ondanks de afname van de fabricage van leren schoeisel in Finland, zijn onze productie en ons personeelsbestand voortdurend gegroeid. We bieden momenteel werk aan ca. 490 personen en als erkenning voor onze bijdrage aan de werkgelegenheid en arbeidsveiligheid hebben we in 1996 van het Ministerie van Werkgelegenheid de PRIJS VOOR GOED ONDERNEMERSCHAP gekregen.

Sievi is de grootste en meest geavanceerde fabrikant van veiligheidsschoeisel in Noord-Europa. In 1991 waren we het eerste bedrijf in Europa aan wie het ISO 9000 kwaliteitscertificaat werd toegekend. Ook kregen we als eerste in Europa het recht om het CE-veiligheidskeurmerk voor ons gehele assortiment veiligheidsschoeisel te gebruiken. Momenteel wordt 60% van onze productie geëxporteerd. Al onze producten worden in Finland gemaakt.

De jaren 2000
Vernieuwingen, uitbreidingen en productiegroei.
Het Sievi concern gaat in de jaren 2000 door met de beproefde strategie van continue verbetering door te investeren in producten en productieprocessen. Het jaar 2002 bracht vele veranderingen en vernieuwingen met zich mee, zoals de overname door het Sievi concern in de herfst van 2002 van de activiteiten van de leerfabrieken Lapuan Nahka Oy en CTE Nahka Oy ter verdere versterking van de succesvolle bedrijvenfamilie. Ook de bedrijfsruimten en het machinepark van de locatie Sievi werden in de herfst van 2002 uitgebreid en als resultaat van deze positieve veranderingen is het aantal werknemers van het concern gestegen tot ca. 560.

In 2009 wordt de productieruimte in Sievi uitgebreid met 4.000 m2, wat neerkomt op een toename van 40% van de productieruimte in Sievi. De logistieke flexibiliteit en snelheid wordt verbeterd met behulp van een uniek, volautomatisch logistiek centrum, wat de levertijden voor Sievi’s klanten nog korter maakt.

historia9

ISO 9001 KWALITEITSSYSTEEM

Erkende kwaliteit

Sievi is voorloper in de schoenenindustrie in Europa voor wat betreft de ontwikkeling van producten en werkwijzen. Sievi was de eerste fabrikant van veiligheidsschoeisel in Noord-Europa die een gecertificeerd kwaliteitssysteem kreeg en werkt nu op basis van een uitgebreid ISO 9001 kwaliteitssysteem. Sievi was ook de eerste fabrikant van veiligheidsschoeisel in Scandinavië aan wie het recht werd toegekend om het CE-symbool te gebruiken. Deze twee symbolen van de hoge kwaliteit en de eigenschappen van het schoeisel zijn een garantie voor de klanten van Sievi: ze zijn verzekerd van kwalitatief hoogwaardige producten, strikt overeenkomend met hun bestelling.

Veiligheid als richtlijn

Sievi's veiligheids- en beroepsschoeisel is het resultaat van onderzoek en ontwikkeling op grote schaal. Bij het ontwerp worden eisen meegenomen voor verschillende werkomgevingen en voor gebruiksgemak
en -comfort. Ook aan het uiterlijk wordt aandacht besteed; daarom zien Sievi schoenen en laarzen eruit en voelen ze aan als gewone schoenen, hoewel ze een aantal veiligheidsbevorderende details bezitten.

ISO 14001 MILIEUSYSTEEM

Sievin Jalkine Oy – de eerste schoenenfabriek in Europa die het ISO 14001 milieusysteemcertificaat ontvangt
Als grootste fabrikant van veiligheidsschoeisel in Noord-Europa waren we de eerste in Europa die een milieubeheersysteem conform de ISO 14001 norm introduceerden. Het systeem, dat werd gecontroleerd en goedgekeurd door het Finse Normalisatie Instituut, bestrijkt alle activiteiten in Sievi en Oulainen, de opleiding van het personeel van de verkoopbedrijven van het concern en de informatieoverdracht tussen bedrijf, klanten, onderaannemers en leveranciers in Finland en daarbuiten.

Doel van ons milieubeheersysteem is het waarborgen van de klanttevredenheid, een schoon en gezond milieu en een optimaal gebruik van grondstoffen, water en energie. Daarnaast beoogt het emissies en afval te minimaliseren en gebruik en recycling van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen te bevorderen. Alle belangengroepen hebben toegang tot ons milieubeleid en informatie hierover wordt door ons in ruime mate beschikbaar gesteld.

Het op ISO 14001 gebaseerde milieubeheersysteem geeft ons een belangrijk concurrentievoordeel, zowel op de Finse als op de Europese markt. Wanneer onze klanten kiezen voor Sievi producten, weten ze dat de milieueffecten over de hele lijn minimaal zijn geweest. Ons doel is een voortdurende verbetering van het niveau van milieubescherming.

Kies ook voor Sievi. Dan bent u er zeker van dat het schoeisel dat u koopt is vervaardigd door middel van milieuvriendelijke technologie. Made in Finland is uw garantie voor uitnemendheid.

OHSAS 18001 NORM VOOR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN-BEHEERSYSTEEM

Het Sievin Jalkine Oy arbeidsomstandigheden-beheersysteem voldoet aan de OHSAS 18001 vereisten.

luonto9