Turvaklass

Suojaluokkataulukko EE 2021

Standardite EN ISO 20345:2011 ja EN ISO 20347:2012 lisaomadused:

HRO Jalatsi tald talub kuumust kuni 300 °C.

SRC Jalatsi talla pidamine on testitud nii keraamilisel alusel kui ka terasalusel vastavalt standardi nõuetele.

CI Jalatsi külmaisolatsioon on testitud vastavalt standardi nõuetele.

WG Jalatsid kaitsevad keevitustöödel tekkivate kuumusriskide ja sulametallipritsmete eest vastavalt standardile EN ISO 20349-2:2017.

M Jalatsid kaitsevad pöiale suunatud löökide eest vastavalt standardile EN ISO 20345:2011.

 

New EN standard tables EE

 

Uus turvajalatsite standard EN ISO 20345:2022