SIEVI LABOR – MIDA SEAL KONTROLLITAKSE?

 

Sievi turva- ja tööjalatsid vastavad standardite EN ISO 20345 (turvajalatsid) või EN ISO 20347 (tööjalatsid) nõuetele. Lisaks jaotatakse turva- ja tööjalatsid standardite järgi kaitseklassidesse, mis määratakse jalatsite omaduste alusel. Kõiki Sievi jalatsimudeleid kontrollitakse osana sertifitseerimisprotsessist, mille puhul väline kontrolliasutus teeb kindlaks, kas jalats vastab EN ISO standardi nõuetele. Peale selle on Sievil oma katselabor, kus me katsetame pidevalt eri tootemudeleid ja nende komponente.

SIEVI LABOR – MIDA SEAL KONTROLLITAKSE?

 

Sievi turva- ja tööjalatsid vastavad standardite EN ISO 20345 (turvajalatsid) või EN ISO 20347 (tööjalatsid) nõuetele. Lisaks jaotatakse turva- ja tööjalatsid standardite järgi kaitseklassidesse, mis määratakse jalatsite omaduste alusel. Kõiki Sievi jalatsimudeleid kontrollitakse osana sertifitseerimisprotsessist, mille puhul väline kontrolliasutus teeb kindlaks, kas jalats vastab EN ISO standardi nõuetele. Peale selle on Sievil oma katselabor, kus me katsetame pidevalt eri tootemudeleid ja nende komponente.

Painutuskatse ehk sisselõike laienemine

Painutuskatses ehk sisselõike laienemise katses kontrollitakse jalatsi talla vastupidavust. Katsel painutatakse jalatsi tallamaterjali katseseadmes 30 000 korda. Standardile vastava katse puhul tehakse katsetatavasse talda üks 2 mm laiune lõige. See ei tohi painutamise tagajärjel suureneda rohkem kui 4 mm ning tald ei tohi painutamise tagajärjel katkeda. Katsega kaardistatakse talla vastupidavust olukorras, kus sellesse on tekkinud väikesi vigastusi.

Lisaks standardikohasele katsele kontrollitakse Sievis taldu ka samal meetodil külmakraadide juures, et oleks võimalik kindlustada talla vastupidavus ka talvetingimustes. Sievi kontrollib külmakatsega seoses ka talla kõvadust enne painutamist ja pärast seda. Nii püütakse kindlustada, et tald ei muutu külmaga liiga kõvaks. Taldade tootmises kasutatavat polüuretaanmassi kontrollitakse Sievis iga päev, et veenduda tallamaterjali ühtlases kvaliteedis. Ka kummist valmistatavaid taldu kontrollitakse regulaarselt.

1G6A2208

ESD-kaitse

Suur osa Sievi jalatsitest vastavad ESD-kaitse nõuetele ehk juhivad kontrollitult staatilist elektrit. ESD-jalatsite abil saab ära hoida tundlike elektroonikaseadmete või -komponentide kahjustusi. Turva- ja tööjalatsite standardid eeldavad jalatsitelt antistaatilisust, kuid Sievi lähtekoht on eeskätt ESD-nõuete täitmine. ESD piirväärtused on antistaatilisusnõuetega võrreldes rangemad. ESD-d kontrollitakse Sievis lisaks laborile ka tootmises jalatsite viimistlemisel ning sisetaldade valmistamisel.

 

Hõõrdumiskindlus

Standardsete katsete puhul kontrollitakse jalatsite voodri hõõrdumiskindlust. Sievi enda laboris kontrollitakse siiski tihti ka pealsematerjali ja sisetaldade hõõrdumiskindlust. Hõõrdekatses hõõrub katseseade materjali vastu kuiva ja märga hõõrdealust ning pärast seda kontrollitakse, kas materjalis on tekkinud muutusi. Standardne katse eeldab kuival aluspinnal 51 200 ja märjal pinnal 25 600 hõõrdekorda. Me kontrollime Sievis materjale siiski tihti palju intensiivsemalt, et olla kindlad nende vastupidavuses.

GORE-TEX-i katsed

GORE-TEX-i jalatsite puhul kontrollitakse veekindlust regulaarselt. Kontrolle tehakse lisaks tootjale ka Sievi tehases. Tootmises olevate GORE-TEX-i mudelite hulgast võetakse iga nädal juhuslikud eksemplarid veekindluse kontrollimiseks. Kõiki Sievi uusi GORE-TEX-i mudeleid kontrollitakse ka GORE-TEX-i enda katselaboris.

 

Naha veetaluvuse katse

Naha veetaluvust kontrollitakse Sievis regulaarselt. Katsetamisel pannakse nahk veenõusse tunniks ajaks vastavalt standardi nõuetele ning pärast kontrollitakse, kui palju on materjal imanud niiskust ja kui palju niiskust on materjalist läbi läinud. Standard seab katsetulemustele piirväärtused, mida materjal ei tohi ületada.

 

Libisemiskatse ja hõõrdetegur

Libisemiskatsega selgitatakse välja talla pidavus eri tingimustes. Kontrollimisel asetatakse jalats alusele, millele on valatud vaheainet, näiteks glütserooli. Katseseade mõõdab jalatsi hõõrdetegurit ehk kui palju hõõrdumist tekib talla ja aluspinna vahel. Jalatsitel võidakse kontrollida kogu talda või näiteks ainult kanna- või päkapiirkonda. Hõõrdetegur peab ületama standardikohast piirväärtust. Sievi katselaboris kontrollitakse talla hõõrdetegurit lisaks standardi nõuetele ka jäätunud aluspinnal. Nii kindlustatakse, et jalatsid sobivad ka talvetingimustesse. Me kontrollime Sievi laboris alati uusi tallamaterjale või uuendatud tallamustreid.

Sievi Tehdas full 40

Hingavus

Sievi laboris on võimalik kontrollida ka jalatsimaterjalide hingavust. Katseseadmesse saab seada soovitud tingimused vastavalt temperatuurile ja õhuniiskusele. Katse abil kontrollitakse kaht omadust – kui palju materjal laseb läbi veeauru ja palju see imab niiskust.

 

Talla temperatuuritaluvus

Sievi laboris kontrollitakse ka jalatsitaldade temperatuuritaluvust. Kuumakindlate taldade (HRO-tald) kontrollimisel peavad need jääma terveks (ei sula ega murdu) temperatuuril 300 °C ühe minuti jooksul.

Naelakaitse kontrollimine

Sievi mudeleid on kahe eri naelakaitsega: tekstiilist ja terasest. Naelakaitsete kontrollimine oleneb katsetatava naelakaitse materjalist. Katse eesmärk on kindlustada, et naelakaitsest ei lähe läbi standardi kohaselt kindlaksmääratud naelad või muud teravad esemed. Lisaks tahab Sievi oma katsetega veenduda, et naelakaitsed on ühtlase kvaliteediga ja turvalised, olenemata tootepartiist või tootjast.

 

Tallakihtide kinnipüsivus

Osal Sievi jalatsimudelitest on kahekihiline tald ja standard eeldab niisuguste taldade kihtide kinnipüsivuse kontrollimist. Katsel kontrollitakse tõmbeseadme abil, kas eri tallakihid püsivad teineteise küljes kinni, kui seade neid eemale tõmbab. Kahekihilisi taldu kontrollitakse Sievis pidevalt. Võtame igas töövahetuses taldu kontrollimiseks.

Kontsa elastsus

Sievi laboris võidakse kontrollida ka jalatsikontsade elastsust. See on standardite EN ISO 20345 ja EN ISO 20347 nõue: jalatsi löögisummutus peab olema vähemalt 20 J.

 

 

 

Turvanina surumiskatse

Turvajalatsitele, millel on varbakaitse, tuleb korraldada turvanina surumiskatse. Katsel rakendatakse turvaninaga varustatud jalatsile 15 000 N surumisjõudu. Pärast seda kontrollitakse, kui palju jalatsisse jäi ruumi. Standard määrab teatud piirväärtused, millele jalats peab pärast katset vastama. Sievi kontrollib turvaninasid alati, kui tootmisse lastakse uusi turvaninasid või kui vahetame turvaninade tarnijat.

Lisaks kontrollitakse turvaninasid kukutamiskatse abil, mille puhul 20kilogrammine raskus kukutatakse turvanina peale meetri kõrguselt. Standard määrab ka sellele piirväärtused – kui palju peab turvaninasse jääma veel vaba ruumi pärast katset. Nende katsetega püütakse kindlustada, et võimalike pigistuste puhul või raskete esemete kukkumisel jalatsi peale ei saa jalg tõsiselt viga.

1G6A2199

Muud katsed

Sievi laboris on võimalik sooritada ka muid katseid, mida standardite kohaselt ei nõuta. Eri materjalide, näiteks sokkide või pealsematerjalide pesutaluvust võidakse kontrollida pesumasina abil. Jalatsi painutusmasinaga võidakse kontrollida, kuidas materjalid tervikuna kasutamisel käituvad. Masin simuleerib käimist ning sellega saab ühtaegu kontrollida talla, pealse ning näiteks GORE-TEX-voodri omadusi ja vastupidavust.

 

Klientide jalatsite kontrollimine

Sievi katselaboris võib teatud ulatuses kontrollida ka klientide jalatseid. GORE-TEX jalatsid või polüuretaansaapad võib saata Sievi laborisse kontrolli, kui on kahtlusi, et need lekivad. Jalats säilib täiesti tervena katse ajal ning see võidakse pärast seda kliendile tagastada, kui leket ei leita. Lisaks saab Sievi laboris kontrollida ka Alaska Thermo jalatsite akude, sisetaldade, laadija ja kogu soojendussüsteemi tööd ning vajaduse korral asendada komponendid uutega, kui nende funktsioneerimises avastatakse probleeme.