Sievi tehas

Meie strateegia spetsialiseeruda turvajalatsitele ning kogu aeg uuendada nii tooteid kui ka tootmismeetodeid on end ära tasunud. Hoolimata nahkjalatsite tootmise vähenemisest Soomes, oleme pidevalt suurendanud oma toodangut ja töötajate arvu. Meil on praegu 500 töötajat ja meie panust tööhõive ja tööohutuse osas on tunnustanud tööministeerium, andes meile HEA TÖÖANDJA auhinna.

Sievi on Põhja-Euroopa suurim ja kõige arenenum turvajalatsite tootja ning 1991. aastal saime esimesena Euroopas ISO 9000 kvaliteedi sertifikaadi. Olime ka esimene firma Euroopas, kes sai kogu oma turvajalatsite tootevalikuga seoses õiguse kasutada ohutusstandardi CE-märgist. Eksport moodustab praegu 50% meie toodangust. Kõik meie tooted on valmistatud Soome tööjõudu kasutades.

tehdas14

Oulaineni tehas

Sievi kergsaabaste tootmisliin avati 1996. aastal. Praegu kasutatav otsesissepritse meetod kujutab endast kõige arenenumat saabaste valmistamise tehnoloogiat kogu maailmas, kuid on Euroopas siiski suhteliselt haruldane. Õli- ja kemikaalikindel Sievi kergsaabas on mõeldud kandmiseks niisketes kohtades. Valmistatud äärmiselt kergest mikrotsellulaarsest polüuretaanist. Tehase kvaliteedijuhtimissüsteem vastab ISO 9001 standardile ja keskkonnajuhtimissüsteem 14001 standardile.

oulainen14

Sievi Tools

TÄPSUSE TEERAJAJAD


Pakume oma klientidele kiiret ja paindlikku masintöötlemist, mis põhineb arenenud 3D-tehnoloogial, samuti keeruliste vormide ja tööriistade valmistamist. Meie tootmisüksustel on ISO 9001: 2008 sertifikaat. Me tarnime firmale Airbus heakskiidetud mehaanilisi komponente. Külastage ka veebilehte sievitools.fi.

sievi tools14

Sievi väärtused

Sievi väärtused

OHUTUS:

Sievi tegevuse ja toodete puhul on ohutus esmatähtis. Sievi tegevus põhineb turvalistel ja läbiproovitud töömeetoditel. Sievi tooted edendavad töökoha ja vaba aja ohutust.

INNOVATSIOON:

Sievi arendab pidevalt uuenduslikke ja jätkusuutlikke lahendusi seoses oma toodete ja teenustega, mis toovad klientidele lisaväärtust.

USALDUSVÄÄRSUS:

Sievi on usaldusväärne partner ja tööandja, kes tegutseb otsustavalt, järjekindlalt ja kliendikeskselt. Sievi peab oma lubadustest kinni.

TÕHUSUS:

Sievi arendab pidevalt ja süstemaatiliselt efektiivsemaid tegutsemistavasid. Olemasolevaid ressursse kasutatakse nõuetekohaselt, tehes õigeid asju parimal võimalikul moel, kliendi huvides ja konkurentsivõime säilitamiseks.

 

Sievi eetikakoodeks

Me järgime vastutustundlikke ja eetilisi tavasid. Üldlevinud eetiliselt vastuvõetavad tavad tugevdavad Sievi tegevuse usaldusväärsust ja edendavad selle läbipaistvust kõigi sidusrühmade – klientide, personali ja ümbritseva ühiskonna – suhtes.

Sievi eetikakoodeks

Me järgime vastutustundlikke ja eetilisi tavasid. Üldlevinud eetiliselt vastuvõetavad tavad tugevdavad Sievi tegevuse usaldusväärsust ja edendavad selle läbipaistvust kõigi sidusrühmade – klientide, personali ja ümbritseva ühiskonna – suhtes.

ÕIGUS- JA HALDUSNORMIDE JÄRGIMINE

Me järgime kehtivaid õigusakte ja sõlmitud lepinguid. Me ei kasuta ebaseaduslikke ega piiravaid kaubandustavasid.
Kohtleme oma kliente, personali ja teisi sidusrühmi võrdselt ja õiglaselt. Austame eri kultuuride norme ja õiguspraktikat kõikjal, kus tegutseme.

TÖÖTAJATEST HOOLIMINE

Me kohtleme kõiki oma töötajaid võrdselt vastavalt rahvusvahelisele inimõiguste deklaratsioonile. (UNGC 1) Hoolitseme oma töötajate heaolu ja tööohutuse eest. Me ei aktsepteeri mis tahes diskrimineerimist ega ahistamist töökohal. (UNGC 6)
Me austame üksteise privaatsust ja isikuandmete konfidentsiaalsust. Austame töötajate vabadust professionaalselt organiseeruda. (UNGC 3) Oleme sunniviisilise ja laste tööjõu vastu. (UNGC 4, 5) Eeldame ka oma tarnijatelt ja teistelt partneritelt seaduste ja inimõiguste austamist. (UNGC 2)

LOODUSE AUSTAMINE

Oma tegevuses järgime keskkonna ja loodusega seotud seadusi, eeskirju, reegleid ja kohustusi. Optimeerime toorainete, energia ja vee kasutamist ning minimeerime jäätmete kogunemist. (UNGC 7) Edendame materjalide ringlussevõttu ja kasutame taastuvaid loodusvarasid nii palju kui võimalik. (UNGC 9) Meie tegevus vastab ISO 14001 keskkonnajuhtimissüsteemi nõuetele. (UNGC 8)

KVALITEET

Vastutame oma toodete standarditele ja kvaliteedinõuetele vastavuse eest. Tagame oma toodete kvaliteedi korrapärase jälgimise ja kontrolli kaudu nii meie enda katselaboris kui ka sõltumatutes katseasutustes. Meie tegevus on kooskõlas ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemiga.

AUSUS

Ei Sievi ega tema töötajad ei anna ega võta vastu raha ega kingitusi või muid ebasobiva väärtusega hüvesid, mida võib vaadelda kui katset mõjutada otsuse tegemist. (UNGC 10). Meie raamatupidamine ja dokumentatsioon on täpsed ja kirjeldavad sündmusi tõeselt.

SOTSIAALNE ROLL

Me tegutseme ümbritseva ühiskonna osana ja osaleme aktiivselt oma tegevusharu käsitlevates aruteludes. Me kuulume tegevusharu otsustusorganitesse.

EETIKAKOODEKSI JÄRGIMINE

Kõik meie töötajad peavad järgima ettevõtte eetikasuuniseid. Eeldame, et meie tarnijad, teenuseosutajad ja alltöövõtjad järgivad eetilisi tavasid, kõiki olemasolevaid riiklikke seadusi ja rahvusvahelisi lepinguid ning austavad inimõigusi. Kui ettevõtte juhtkond saab teada, et eetikasuuniseid on eiratud, uuritakse aruandeid ja vajaduse korral võetakse kasutusele parandusmeetmed.

 

Footsteps

1950. aastad
Kingsepast tööstusettevõtteks
Sievin Jalkine esimene toode oli nahaga kaetud kummisaabas. Seda saabast kanti kogu riigis ajal, mil soomlased alustasid teekonda oma maa industrialiseerimise poole. 1950. aastate lõpuks oli ka Sievin Jalkine kasvanud väikesest töökojast suureks tööstusettevõtteks.

1960. aastad
Nahaga kaetud kummisaapast Soome suurima jalatsitehaseni
Kui kummisaabas ei olnud enam populaarne, keskendus Sievin Jalkine nahksaapale. Tootmist tuli ajakohastada ja tehast laiendada. Kümnendi lõpuks tootsime aastas üle 100 000 saapapaari.

1970. aastad
Saapatootjast saab teerajaja ohutuse valdkonnas
Tööohutuse mõiste tegi 1970. aastatel läbi põhjaliku muutuse, ning Sievil oli kätte jõudnud aeg võtta joonistuslaualt oma turvajalatsite kavandid ja viia need tootmisliinile. Me investeerisime palju koolitamisse ning teadus- ja arendustegevusse. Kümnendi lõpuks olime valmis minema eksporditurule.

1980. aastad
Sievi muutub rahvusvaheliseks
Sievi turvajalatsite kvaliteeti ja valikut märgati peagi välismaal ning 1980. aastatel avasime müügifirma Rootsis – meie peamisel eksporditurul. Muud olulised eksporditurud olid Norra ja Taani ning Kanada; ka Ühendkuningriik ja Mandri-Euroopa tundusid paljulubavad. Kui Sievil täitus 35 tegutsemisaastat, võis tuleviku suunas vaadata üha suureneva kindlustundega.

1990. aastad
Turvajalatsite spetsialist tänu pidevale toodete ja tootmismeetodite arendamisele

Hoolimata nahkjalatsite tootmise vähenemisest Soomes oleme pidevalt suurendanud oma toodangut ja töötajate arvu. Meil on praegu 490 töötajat ning meie panust tööhõive ja tööohutuse osas on tunnustanud tööministeerium, andes meile HEA TÖÖANDJA auhinna 1996. aastal.

Sievi on Põhja-Euroopa suurim ja kõige arenenum turvajalatsite tootja. 1991. aastal saime esimesena Euroopas ISO 9000 kvaliteedisertifikaadi. Olime ka esimesed Euroopas, kes said kogu oma turvajalatsite tootevalikuga seoses õiguse kasutada ohutusstandardi CE-märgist. Eksport moodustab praegu 60% meie toodangust. Kõik meie tooted on valmistatud Soome tööjõudu kasutades.

2000. aastad

Uuendused, laienemised ja tootmise suurendamine.
Sievi kontsern jätkab 2000. aastatel juba tõestatud tootmisliinil, investeerides toodetesse ja tootmisprotsessidesse pideva täiustamise eesmärgil. 2002. aasta tõi kaasa palju muudatusi ja reforme, näiteks 2002. aasta sügisel liitusid Sievi kontserniga nahatehas Lapuan nahka Oy ja ettevõte CTE Leather Oy, et tugevdada veelgi edukat ettevõtteperet. Samuti suurenes 2002. aasta sügisel Sievi tehas ja masinabaas ning positiivsete muutuste tulemusena on kontserni töötajate arv kasvanud 560 inimeseni.

2009. aastal laienesid Sievis asuvad ettevõtte tootmisüksused 4000 ruutmeetri võrra, mis tähendab, et Sievi üksused kasvasid 40% võrra. Logistika paindlikkust ja kiirust parandavad ainulaadne, täielikult automatiseeritud logistikakeskus, mis vähendab veelgi tarnimise aega Sievi klientidele.

historia13

ISO 9001 KVALITEEDISÜSTEEM

Tunnustatud kvaliteet

Sievi on Euroopa jalatsitööstuse teerajaja toodete ja tegevuse arendamisel. Sievi oli esimene Põhja-Euroopa turvajalatsite tootja sertifitseeritud kvaliteedisüsteemiga ning töötab nüüd ulatusliku ISO 9001 süsteemi alusel. Sievi oli ka esimene Põhjamaade turvajalatsite tootja, kellele anti õigus kasutada CE-märgist. Need kaks kvaliteeti ja jalatsite omadusi puudutavat sümbolit on garantii Sievi klientidele, kes võivad olla kindlad, et nad saavad kõrgetasemelised tooted, mis vastavad täpselt tellimusele.

Juhindudes ohutusest

Sievi turva- ja professionaalsed jalatsid on ulatusliku teadus- ja arendustegevuse tulemus. Nendekonstrueerimine kätkeb endas vajadust võtta arvesse erinevate töökeskkondadega seotud nõudeid ning lihtsat ja mugavat kasutamist. Erilist tähelepanu on pööratud ka välimusele; seepärast näevad Sievi kingad ja saapad välja nagu tavalised jalatsid, kuigi need sisaldavad mitmeid ohutust suurendavaid detaile.

ISO 14001 KESKKONNASÜSTEEM

Sievin Jalkine Oy on esimene jalatsitehas Euroopas, kes on saanud ISO 14001 keskkonnasüsteemi sertifikaadi

Põhja-Euroopa juhtiva turvajalatsite tootjana oleme esimesed Euroopas, kes on rakendanud ISO 14001 standardile vastava keskkonnajuhtimissüsteemi. Soome standardiorganisatsiooni auditeeritud ja heakskiidetud süsteem hõlmab kogu Sievi ja Oulaineni tegevust, kontserni müügifirma personali koolitamist ning teabe edastamist ettevõtte, klientide, alltöövõtjate ja tarnijate vahel nii Soomes kui ka välismaal.

Meie keskkonnajuhtimissüsteem püüab tagada klientide rahulolu, puhta ja tervisliku keskkonna ning toorainete, vee ja energia optimaalse kasutamise. Selle eesmärk on ka vähendada heitkoguseid ja jäätmeid ning edendada taastuvate loodusvarade kasutamist ja ringlussevõttu. Kõigil huvirühmadel on juurdepääs meie keskkonnapoliitikale ja me teeme sellekohase teabe laialdaselt kättesaadavaks.

Standardil ISO 14001 põhinev keskkonnajuhtimissüsteem annab meile olulise konkurentsieelise nii Soome kui ka mandri turgudel. Kui meie kliendid valivad Sievi tooted, siis nad teavad, et tootmise keskkonnamõju on olnud minimaalsel tasemel. Meie eesmärk on keskkonnakaitse taseme järjepidev suurendamine.

Sievi peaks olema ka teie valik. Nii saate olla kindel, et ostetud jalatsid on valmistatud keskkonnasõbraliku tehnoloogia abil. Kiri „Made in Finland“ on tipptaseme garantii.

OHSAS 18001 TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE JUHTIMISÜSTEEMIDE STANDARD

Sievin Jalkine Oy töötervishoiu ja tööohutuse juhtimissüsteem vastab OHSAS 18001 nõuetele.

luonto17