SIEVI LABORATORIET – HVAD TESTER MAN DER?

 

Sievis sikkerheds- og arbejdsfodtøj opfylder kravene i standarderne EN ISO 20345 (sikkerhedsfodtøj) eller EN ISO 20347 (arbejdsfodtøj). Desuden inddeles sikkerheds- og arbejdsfodtøj efter standarden i beskyttelsesklasser, som fastlægges ud fra fodtøjets egenskaber. Alle Sievis fodtøjsmodeller testes som en del af certificeringsprocesserne, hvori en ekstern testanstalt sikrer, at fodtøjet opfylder kravene i henhold til EN ISO-standarden. Desuden har Sievi eget avanceret testlaboratorium, hvor vi løbende tester de forskellige varemodeller og komponenter.

SIEVI LABORATORIET – HVAD TESTER MAN DER?

 

Sievis sikkerheds- og arbejdsfodtøj opfylder kravene i standarderne EN ISO 20345 (sikkerhedsfodtøj) eller EN ISO 20347 (arbejdsfodtøj). Desuden inddeles sikkerheds- og arbejdsfodtøj efter standarden i beskyttelsesklasser, som fastlægges ud fra fodtøjets egenskaber. Alle Sievis fodtøjsmodeller testes som en del af certificeringsprocesserne, hvori en ekstern testanstalt sikrer, at fodtøjet opfylder kravene i henhold til EN ISO-standarden. Desuden har Sievi eget avanceret testlaboratorium, hvor vi løbende tester de forskellige varemodeller og komponenter.

Bøjningstest eller snitudvidelse

I bøjningstesten, dvs. i testen af snitudvidelser afprøves holdbarheden af fodtøjets sål. I testen bøjes fodtøjets sålemateriale i afprøvningsanlægget 30.000 gange. Der skæres ét 2 mm bredt snit i testsålen ved afprøvningen i henhold til standarden. Snittet må ikke udvide sig som følge af bøjningen mere end højst 4 mm, og sålen må ikke sprække som følge af bøjningen. Med testen kortlægges sålens holdbarhed i situationer, hvor sålen har fået små skader.

I henhold til standarden afprøves der ud over testen på Sievis såler også i omgivelser med frost med samme afprøvningsmetode, hvorved sålens holdbarhed kan sikres selv i vinterkulde. Sievi tester også sålens hårdhed i forbindelse med frosttesten, både før og efter bøjningen. Derved tilstræbes det at sikre, at sålen ikke hærdes for meget i frost. PU-sålen i produktionen testes dagligt hos Sievi, så sålematerialets homogenitet kan sikres. Såler af gummi testes også regelmæssigt.

1G6A2216

ESD-resistans

Størstedelen af Sievis fodtøj er ESD-godkendt, dvs. statisk elektricitet aflades kontrolleret. Ved hjælp af ESD-fodtøjet kan beskadigelse af følsomt elektronisk udstyr eller komponenter afbødes. Standarderne for sikkerheds- og arbejdsfodtøj forudsætter, at fodtøjet er antistatisk, men Sievis udgangspunkt er først og fremmest, at de opfylder ESD-kravene. ESD-egenskabens grænseværdier er strengere, hvad angår det antistatiske. ESD-egenskaben kontrolleres også i Sievis laboratorium ved fodtøjets færdigbehandling og for sålernes vedkommende.

 

Gnidningsbestandighed

I afprøvningerne i henhold til standarden bliver fodtøjets fór testet, hvad angår gnidningsbestandigheden. Sievis eget laboratorium afprøver imidlertid også ofte gnidningsbestandigheden på ydermaterialet og sålerne. I denne afprøvning gnider afprøvningsudstyret de tørre og våde materialer mod et gnideunderlag, og efter afprøvningen kontrolleres det, om der er ændringer i materialet. Ifølge standarden forudsætter testen 51.200 omgange på et tørt underlag og 25.600 omgange på et vådt underlag. Hos Sievi afprøver vi dog ofte materialerne med mange flere omgange for at være sikre på materialernes holdbarhed.

GORE-TEX-testning

På GORE-TEX-fodtøjet foretages der regelmæssig afprøvning af vandtætheden. Prøverne udføres både af producenten og på Sievis fabrik. Blandt de GORE-TEX-modeller, som er under produktion, udtages der hver uge tilfældigt udvalgt fodtøj til afprøvning af vandtætheden. Alle Sievis nye GORE-TEX-modeller afprøves desuden i GORE-TEX’ egne afprøvningsfaciliteter.

 

Afprøvning af læderets vandtæthed

Læderets vandtætte egenskaber kontrolleres regelmæssigt hos Sievi. Ved testen placeres læderet i et vandbassin i en times tid i henhold til standarden, og efter testen kontrolleres det, hvor meget materialet har suget fugt til sig, og hvor meget af det, der er trængt igennem materialet. Standarden sætter grænseværdier for testresultaterne, som materialet ikke må overskride.

 

Glidetest eller afprøvning af friktionskoefficienten

Med glidetesten bestemmes sålens greb i forskellige omgivelser. I testen placeres fodtøjet på et underlag, som er belagt med et farvestof, f.eks. glycerol. Afprøvningsudstyret måler fodtøjets friktionskoefficient, dvs. hvor stor friktion, der opstår mellem sålen og underlaget. Af fodtøjet kan enten hele sålen eller f.eks. alene hælens eller læstens område afprøves. Friktionskoefficienten bør være større end grænseværdien efter standarden. I Sievis prøvelaboratorium afprøves sålens friktionskoefficient ud over kravene i standarden også på et isbelagt underlag. Derved sikres det, at fodtøjet også egner sig til vinterlige omgivelser. I Sievis laboratorium afprøves alle nye sålematerialer eller sålemønstre, når de fornyes.

Sievi Tehdas full 45

Åndbarhed

I Sievis laboratorium er også muligt at afprøve materialernes åndbarhed på fodtøjet. De ønskede omgivelser kan på prøveudstyret indstilles med temperatur og luftfugtighed. Ved afprøvning kontrolleres to forskellige egenskaber, nemlig hvor meget vanddamp, der slipper gennem materialet, og hvor meget fugtighed det sugar til sig.

 

Sålens varmebestandighed

Sievis laboratorium afprøver også varmebestandighedsegenskaberne på fodtøjets såler. I afprøvningen af de varmebestandige såler (HRO-såler) skal sålen forblive intakt (dvs. den må ikke smelte eller nedbrydes), når den udsættes for 300° C i ét minuts tid.

Sømværnets afprøvning

Der er to forskellige sømværn i Sievis sortiment: Tekstil og stål. Sømværnenes afprøvning afhænger af sømværnets materiale. Formålet med testen er at sikre, at hverken søm eller andre skarpe genstande kan gennemtrænge sømværnet i henhold til kravene i standarden. Desuden ønsker Sievi med sin egen test at sikre, at sømværnene forbliver homogene og sikre uanset stålet eller producenten.

 

Sålelagenes sammenhængskraft

En del modeller i Sievis fodtøj har såler med dobbeltlag, og en test af sammenhængskraften i sådanne såler er en forudsætning i standarden. I testen kontrolleres det med et trækudstyr, om de forskellige sålelag bliver ved med at hænge sammen, når udstyret forsøger at trække lagene fra hinanden. Afprøvning af såler med dobbeltlag foretages kontinuerligt hos Sievi – på hvert eneste skiftehold udtager vi såler til afprøvning.

Hæleelasticitet

I Sievis laboratorium er det ligeledes muligt at teste elasticiteten i skohælen. Elasticitet i hælen er et krav i standarderne EN ISO 20345 og EN ISO 20347: Støddæmpningen i fodtøjet skal være på mindst 20 J.

 

 

 

Sikkerhedskappens trykafprøvning

Sikkerhedsfodtøj med tåværn skal testes for tryk mod spidsen. Ved testen udsættes fodtøj med en sikkerhedskappe for 15.000 N trykkraft. Efter trykningen kontrolleres det, hvor meget plads, der stadig er inde i fodtøjet. Standarden fastsætter bestemte grænseværdier, som fodtøjet skal opfylde efter testen. Sievi tester altid sikkerhedskapperne, hvis der kommer nye sikkerhedskapper til produktionen, eller vi skifter leverandør.

Desuden testes sikkerhedskapperne ved hjælp af en faldtest, hvor en 20-kg vægt falder ned på sikkerhedskappen fra 1 meters højde. Standarden fastsætter også her grænseværdier om hvor meget plads, der stadig skal være inde i kappen efter testen. Med disse afprøvninger søger vi at sikre, at der i eventuelle klemmesituationer, eller hvis tunge genstande falder ned  på fodtøjet, ikke sker alvorlige skader på foden.

1G6A2217

Øvrige afprøvninger

Det er også muligt at udføre andre test i Sievis laboratorium, som ikke hører ind under kravene i standarden. Forskellige materialers vaskbarhed, såsom sokkerne eller andre ydermaterialer, kan kontrolleres ved hjælp af en vaskemaskine. Hele skoen kan kontrolleres med en bukkemaskine, der afprøver, hvordan materialerne som helhed fungerer i praksis. Maskinen simulerer gangtrin, og der kan man samtidigt kontrollere både sålens, overlæderets og f.eks. GORE-TEX-fórets egenskaber og holdbarhed.

 

Afprøvning af kundernes sko

Sievis testlaboratorium kan for bestemte deles vedkommende også teste kundernes fodtøj. GORE-TEX-sko eller PU-støvler kan evt. indsendes til afprøvning hos Sievis laboratorium, såfremt der er mistanke om, at de er utætte. Fodtøjet forbliver fuldstændig intakt og kan derefter returneres til kunden, hvis det viser sig, at det ikke er utæt. Desuden kan funktionen på Alaska Termo-fodtøjets batterier, sålerne, opladeren og hele varmesystemet også afprøves i Sievis laboratorium, og ved behov udskiftes med nye komponenter, såfremt der konstateres problemer med funktionsdueligheden.