Sievi group's privatlivspolitik

1. Generelt

Sievi Group (herefter Sievi), som omfatter Sievin Jalkine Oy, Sievi Marketing Oy, Sievi AB, Sievi AS, Sievi GmbH og Sievi-Tools Oy, er i overensstemmelse med aktuel lovgivning om behandling og beskyttelse af personoplysninger under udførelse af vores aktiviteter. Denne privatlivspolitik beskriver Sievis databeskyttelsespolitikker for behandling af personoplysninger. Den tager kravene i EUs Databeskyttelsesforordning (2016/679) og national databeskyttelseslovgivning i betragtning samt vejledninger udstedt af databeskyttelsesmyndigheden.

2. Grundlag for persondatabehandling

Indsamling og behandling af persondata er altid baseret på samtykke fra personen eller gældende lovgivning.

3. Hvilke persondata indsamles

De persondata, der indsamles af Sievi, består af oplysninger, der videregives af personer med deres samtykke, og oplysninger, der modtages af Sievi på grundlag af lovgivningen. De indsamlede persondata omfatter oplysninger om jobansøgere, personale og kunder.

Der er udarbejdet databeskyttelsesrapporter for Sievis persondataregistre.

4. Sådan bruges persondata

Sievi bruger kun persondata til formål, der er i overensstemmelse med personens samtykke eller lovgivningen.

5. Sådan bibeholdes persondata

Sievi vil kun beholde persondata i den nødvendige tid eller den tid, er angivet i loven, hvorefter dataene vil blive bortskaffet på sikker måde.

6. Overførsel af persondata

Sievi vil ikke overføre persondata til tredjeparter uden samtykke fra personen eller uden juridisk godtgjort årsag. Oplysninger vil heller ikke blive overført uden for EU eller EØS.

Hvis der overføres oplysninger til en tredjepart på grundlag af ovenstående kriterier, kræver Sievi, at datamodtageren overholder lovgivningen om behandling af persondata og databeskyttelse og at være i overensstemmelse med Sievis privatlivspolitik eller tilsvarende privatlivsprincipper.

7. Foranstaltninger til persondatabeskyttelse og destruktion af data

Elektroniske data beskyttes af tekniske sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. firewalls, sikkerhedssoftware, brugernavn- og adgangskodebeskyttelse. Manuelle data opbevares i aflåste lokaler. Persondata behandles kun af personer, hvis opgave det er at gøre det. Andre personers adgang til persondata er begrænset af tekniske beskyttelsesforanstaltninger og ved at opbevare papirmateriale i aflåste lokaler.

8. Risikovurdering af persondatabehandling

Sievi har vurderet de risici, der er forbundet med behandling af persondata, og har truffet de nødvendige foranstaltninger til at minimere dem. Vurdering af databehandlings- og databeskyttelsesrisici er en løbende proces hos Sievi.

9. Nødvendighed og korrekthed af registeroplysninger

Sievi indsamler og gemmer kun de nødvendige personoplysninger og stræber efter at holde oplysningerne i registret opdateret. Mangler og fejl, der findes i registeroplysningerne, korrigeres.

10. Kontrol og rettelse af data

En person, der er inkluderet i registret, har ret til at kontrollere Sievi-registret for oplysninger om ham/hende og til at bede om at få forkerte oplysninger rettet. Mere detaljerede anvisninger om kontrol og rettelse af data er tilvejebragt i privatlivserklæringen eller i personfilbeskrivelsen.

11. Ændringer i privatlivspolitikken

Sievi følger aktivt ændringer i databeskyttelseslovgivningen og opdaterer privatlivspolitikken efter behov for at være i overensstemmelse med aktuel databeskyttelseslovgivning samt med kravene til god persondatabehandling og databeskyttelse.

Denne privatlivspolitik blev sidst opdateret den 25. maj 2018.

SIEVI GROUP

Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS, Finland
FINLAND

Tlf. +35884881
info@sievi.com
www.sievi.com