Sievi group's privatlivspolitik

1. Generelt

Sievi-gruppen (herefter kaldet ”Sievi”), som består af Sievin Jalkine Oy, Sievi Marketing Oy, Sievi AB, Sievi AS, Sievi GmbH og Sievi-Tools Oy, overholder den gældende lovgivning om persontabehandling og databeskyttelse under udførelse af sine aktiviteter. Denne fortrolighedspolitik beskriver Sievis databeskyttelsespolitikker for behandling af personlige oplysninger. Den tager kravene i EU's generelle forordning om databeskyttelse (2016/679) i betragtning og den nationale databeskyttelseslovgivning samt vejledningerne, der er udstedt af databeskyttelsesmyndigheden.

2. Årsager til behandling af personlige oplysninger

Indsamling og behandling af personlige oplysninger er altid baseret på personens samtykke eller andre juridiske grundlag, beskrevet i Forordningen om databeskyttelse og databeskyttelseslovgivningen som f.eks. en kontrakt eller lovgivningen.

3. Hvilke personlige oplysninger indsamles

De indsamlede og behandlede personlige oplysninger er data, der fås fra ovennævnte juridiske baser. De personlige oplysninger omfatter oplysninger om kunder, personale og jobansøgere.

4. Sådan bruges de personlige oplysninger

De personlige oplysninger vil kun blive brugt til formål, der overholder personens samtykke eller lovgivningen.

5. Sådan opbevares de personlige oplysninger

Personlige oplysninger opbevares kun i den nødvendige tid eller den tid, lovgivningen angiver, hvorefter oplysningerne bliver bortskaffet på en sikker måde.

6. Overførsel af personlige oplysninger

Personlige oplysninger vil ikke blive overført til tredjeparter uden personens samtykke eller uden en juridisk begrundet årsag. Data vil heller ikke blive overført uden for EU eller EØS.

Hvis data overføres til en tredjepart på grundlag af ovenstående kriterier, skal datamodtageren overholde lovgivningen om behandling af personlige oplysninger og databeskyttelse og denne fortrolighedspolitik eller tilsvarende fortrolighedsprincipper.

7. Beskyttelsesforanstaltninger for personlige oplysninger og destruktion af data

Elektroniske data beskyttes af tekniske sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. firewalls, sikkerhedssoftware, brugernavns- og adgangskodebeskyttelse. Data på papir opbevares i aflåste lokaler Personlige oplysninger behandles kun af de personer, hvis pligter kræver, at de gør det. Adgang til personlige oplysninger af andre personer begrænses af tekniske sikkerhedsforanstaltninger og ved at gemme papirmateriale i aflåse lokaler.

8. Nødvendighed og korrekthed af data

Kun nødvendige personlige oplysninger indsamles og behandles. Der gøres den største indsats for, at data er korrekte og opdaterede. Eventuelle mangler og fejl, der findes i dataene, bliver rettet.

9. De registreredes rettigheder

De registrerede har ret til at få adgang til, rette, slette, begrænse og overføre deres data. De registrerede har også ret til indsigelse mod behandling af deres personlige oplysninger og til at trække deres samtykke tilbage.

Anmodninger om ovenstående foranstaltninger skal ske skriftligt og underskrevet til nedenstående adresse.

De registrerede har ret til at indgive en klage mod behandlingen af deres personlige oplysninger til databeskyttelsesombudsmanden.

10. Ændringer i fortrolighedspolitikken

En person, der er inkluderet i registret, har ret til at kontrollere Sievi-registret for oplysninger om ham/hende og til at bede om at få forkerte oplysninger rettet. Mere detaljerede anvisninger om kontrol og rettelse af data er tilvejebragt i privatlivserklæringen eller i personfilbeskrivelsen.

11. Ændringer i privatlivspolitikken

Sievi følger aktivt ændringer i databeskyttelseslovgivningen opdaterer sin fortrolighedspolitik efter behov for at leve op til den aktuelle databeskyttelseslovgivning samt kravene til god behandling af personlige oplysninger og databeskyttelse.

Denne fortrolighedspolitik blev opdateret den 6. maj 2021.

SIEVI GROUP

Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS, Finland
FINLAND

Tlf. +35884881
info@sievi.com
www.sievi.com

Kontaktperson:

Ilkka Jokinen

Tlf. +358 848 811 (Sievin Jalkine Oy's omstilling)