SIEVI-SELSKABERNES POLITIK OM BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

1. Generelt

Sievi-selskaberne (herefter benævnt som Sievi), hvortil hører Sievin Jalkine Oy, Sievi Marketing Oy og Sievi-Tools Oy (alle Finland), Sievi AB (Sverige), Sievi AS (Norge) samt Sievi GmbH (Tyskland), handler i deres virksomhed i overensstemmelse med den gældende lovgivning om behandling af personoplysninger og databeskyttelse. Denne databeskyttelsespraksis beskriver de databeskyttelsesprincipper for behandling af personoplysninger, som Sievi efterlever. Dér er EU’s Forordning om databeskyttelse (2016/679) og kravene i den nationale databeskyttelseslovgivning samt datatilsynsmyndighedens anvisninger taget med i betragtning.

2. Kriterierne for behandling af personoplysninger

Indsamling og behandling af personoplysninger sker altid på grundlag af personens samtykke eller et andet retsgrundlag i databeskyttelsesforordningen eller databeskyttelseslovgivningen, såsom en aftale eller lov.

3. Indsamling af personoplysninger

Indsamlede og behandlede personoplysninger består af oplysninger opnået på førnævnte retsgrundlag. Indsamlede personoplysninger er blandt andet oplysninger om kunder, personale og stillingsansøgere.

4. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysningerne bruges kun til formål på grundlag af personens samtykke eller i henhold til lovgivningen.

5. Opbevaring af personoplysninger

Personoplysninger opbevares kun i den fornødne tid eller den tid, lovgivningen foreskriver, hvorefter oplysningerne fjernes på en sikker måde.

6. Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger videregives ikke til tredjepart uden personens samtykke eller af lovgivningsmæssige grunde. Oplysninger videregives heller ikke uden for Den Europæiske Union (EU) eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

Hvis oplysninger videregives til tredjepart på førnævnte grundlag, forudsættes det, at modtageren overholder lovgivningen om behandling af personoplysninger og ligeledes overholder denne databeskyttelsespraksis eller lignende databeskyttelsesprincipper.

7. Sikkerhedshandlinger vedrørende personoplysninger og destruktion af oplysninger

Elektroniske oplysninger beskyttes med tekniske sikkerhedsforanstaltninger, såsom brandmur, sikkerhedssoftware, brugernavn og adgangskode. Manuel dokumentation opbevares under lås. Personoplysninger behandles kun af de personer, hvis opgaver forudsætter databehandling. Andre personers adgang til persondataene begrænses med en teknisk beskyttelsesforanstaltning samt opbevaring af manuelt materiale under lås.

8. Nødvendigheden og rigtigheden af registerets oplysninger

Kun de nødvendige personoplysninger indsamles og behandles. Det tilstræbes at holde oplysningerne i registreringsdatabasen korrekte og opdaterede. Konstaterede fejler og mangler i oplysningerne i registreringsdatabasen rettes.

9. Cookies

På Sievis netsted anvendes der cookies, som er små tekstfiler, der lagres på brugerens computer/terminal. Cookies anvendes til at hjælpe os med at forbedre netstedets brugeroplevelse og tjenester. Med cookies indsamles der også data til statistiske formål og til udvikling af netstedet. Desuden kan annoncer og indhold målrettes ved hjælp af cookies på basis af besøget på netstedet, f.eks. på sociale medier og andre tredjeparts netsteder.

Brugeren af netstedet har mulighed for at afvise brugen af cookies, men i så fald fungerer ikke alle netstedets funktioner nødvendigvis efter hensigten.

10. Den registreredes rettigheder

Den registrerede har ret til at kontrollere, berigtige, slette, begrænse og overføre oplysninger lagret i registeret vedrørende den pågældende. Den registrerede har ret til at gøre indsigelse i forbindelse med behandling af oplysningerne og ret til at trække sit samtykke tilbage.

En anmodning vedrørende førnævnte skridt skal indsendes skriftligt og i underskrevet stand til nedenstående adresse.

Den registrerede har ret til at indgive en klage til datatilsynsmyndighederne.

11. Ændringer i politikken om beskyttelse af personoplysninger

Sievi følger aktivt ændringer i databeskyttelseslovgivningen og opdaterer ved behov sin politik om beskyttelse af personoplysninger til at svare til den gældende databeskyttelseslovgivning samt krav til god behandling af personoplysninger og databeskyttelse.

Politikken om beskyttelse af personoplysninger er opdateret den 17. november 2021 i den danske oversættelse.

Sievin Jalkine Oy

Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS, Finland
FINLAND

Tlf. +35884881
info@sievi.com
www.sievi.com

Kontaktperson:

Ilkka Jokinen

Tlf. +358 848 811 (Sievin Jalkine Oy's omstilling)