Returnering

NAPPI PUN eng

For at sikre at vi kan behandle kundereturneringer mest effektivt, bedes du udskrive og omhyggeligt udfylde denne PDF-blanket.

Det er naturligvis vigtigt at angive årsagen til returneringen.

Hvis du har købt produktet fra en forhandler, bedes du først kontakte den pågældende forhandler.

Venlig hilsen,
Sievi