Sievi-konsernets personvernserklæring

1. Generelt

Sievi-konsernet (Sievi), som inkluderer Sievin Jalkine Oy, Sievi Marketing Oy, Sievi AB, Sievi AS, Sievi GmbH og Sievi-Tools Oy, overholder gjeldende lovgivning om personopplysninger og databeskyttelse ved utførelsen av sin virksomhet. Denne personvernserklæringen beskriver Sievis databeskyttelsesregler for behandling av personopplysninger. Det tar hensyn til kravene i EUs personvernforordning (2016/679) og nasjonal personvernlovgivning, og retningslinjene utstedt av personvernsmyndigheten.

2. Grunnlag for behandling av personopplysninger

Innsamling og behandling av personopplysninger baseres alltid på samtykke fra personen eller gjeldende lovgivning.

3. Hvilke personopplysninger samles inn

Personopplysninger som samles inn av Sievi omfatter informasjon som overføres av personer med eget samtykke og informasjon som Sievi mottar basert på lovgivning. Personopplysningene som innhentetes, inneholder informasjon om jobbsøkere, ansatte og kunder.

Personvernsrapporter er utarbeidet for Sievis personaldirektorater.

4. Hvordan personopplysninger brukes

Sievi bruker personopplysninger kun til formål som overholder personens samtykke eller lovgivning.

5. Hvordan personopplysninger beholdes

Sievi vil bare beholde personopplysninger i den tiden det er nødvendig eller den tiden som er angitt i loven, hvoretter opplysningene vil bli avhendet på en sikker måte.

6. Overføring av personopplysninger

Sievi vil ikke overføre personlig informasjon til tredjeparter uten samtykke fra personen eller uten en legitim juridisk begrunnelse. Informasjon vil heller ikke bli overført utenfor EU eller EØS.

Hvis informasjon overføres til en tredjepart på grunnlag av de ovennevnte kriteriene, vil Sievi kreve at datamottakeren overholder lovgivning om behandling av personopplysninger og databeskyttelse og overholder Sievis personvernserklæring eller tilsvarende personvernprinsipper.

7. Personlige databeskyttelsesforanstaltninger og destruering av data

Elektroniske opplysninger er beskyttet av tekniske sikkerhetstiltak slik som brannmurer, sikkerhetsprogramvare, brukernavn og passordbeskyttelse. Manuelle opplysninger lagres i låste lokaler. Personopplysninger behandles bare av personer med arbeidsoppgaver som krever det. Tilgang til personopplysninger av andre personer er begrenset av tekniske beskyttelsesforanstaltninger og ved å lagre kopieringsmateriale i låste lokaler.

8. Risikovurdering av behandling av personopplysninger

Sievi har vurdert risikoen forbundet med behandling av personopplysninger og har fattet nødvendige tiltak for å minimere dem. Vurdering av databehandling og datasikkerhetsrisiko er en kontinuerlig prosess i Sievi.

9. Nødvendighet og riktighet av registerinformasjon

Sievi samler og beholder kun nødvendig personlig informasjon, og forsøker å holde informasjonen i registret oppdatert. Mangler og feil i registerinformasjonen rettes.

10. Retting og korrigering av opplysninger

En person i registeret har rett til å sjekke Sieve-registret for å få opplysninger om ham/henne og å be om å få feil informasjon rettet. Nærmere instruksjoner om kontrollering og retting av opplysninger finnes i personvernerklæringen eller i personfilbeskrivelsen.

11. Endringer i personvernerklæringen

Sievi følger aktivt endringer i databeskyttelseslovgivningen og oppdaterer personvernerklæringen sin etter behov for å overholde gjeldende lovgivning om databeskyttelse, samt kravene til god behandling av personopplysninger og databeskyttelse.

Denne personvernserklæringen ble sist oppdatert 25. mai 2018.

SIEVI-KONSERNET

Korhosenkatu 24
FI-85310 SIEVI AS, Finland
FINLAND

Tlf. +35884881
info@sievi.com
www.sievi.com