Sievi Tools

Pionjärer inom precision.

Vi erbjuder våra kunder snabb och flexibel maskinbearbetning, baserad på avancerad 3D-teknologi, såväl som sofistikerad gjutforms- och verktygstillverkning. Våra tillverkningsanläggningar är ISO 9001:2008-certifierade. Vi är en godkänd leverantör av mekaniska komponenter till Airbus. Se även sievitools.fi.