SIEVIS VÄRDEN

Säkerhet:

I Sievis verksamhet och produkter har säkerheten högsta prioritet. Sievis verksamhet bygger på säkra och beprövade goda arbetsmetoder. Sievis produkter främjar säkerheten på arbetsplatsen och på fritiden.

Innovativitet:

Sievi utvecklar kontinuerligt innovativa och hållbara lösningar för sina produkter och service, vilka skapar mervärden för kunden.

Pålitlighet:

Sievi är en pålitlig partner och arbetsgivare som agerar målmedvetet, långsiktigt och på ett kundorienterat sätt. Sievi står bakom sina löften.

Effektivitet:

Sievi utvecklar kontinuerligt och systematiskt mer effektiva praxis. De existerande resurserna används på lämpligt sätt genom att göra rätt saker så bra som möjligt för kundens nytta och för att behålla sin konkurrenskraft.