ISO 9001 Kvalitetssystem

Sievi har flera decenniers erfarenhet av tillverkning av skydds- och yrkesskor. Skyddsskorna har utvecklats utifrån de skyddskrav som ställs i olika arbetsmiljöer. Användarnas behov av komfort, användbarhet och tilltalande utseende på skorna har alltid varit tungt vägande faktorer vid produktutvecklingen.