ISO 14001 -miljöcertifikat

Nordeuropas ledande skyddsskotillverkare Sievin Jalkine Oy har som första europeiska skofabrik tagit i bruk ett godkänt miljösystem som baserar sig på ISO 14001 -standarden. Sievin Jalkine Oy:s miljösystem är granskat och godkänt av Finlands Standardiseringsförbund. Miljösystemet täcker Sievi-koncernens hela verksamhet i Sievi och i Oulais samt skolning av personalen i koncernens försäljningsbolag och en garanterad information mellan företaget och dess kunder och underleverantörer såväl i hemlandet som utomlands.

Miljösystemets viktigaste målsättningar är att garantera en belåten kundkrets, att bevara arbets- och livsmiljön ren och sund, att optimera råmaterial-, vatten- och energiförbrukningen samt att minimera utsläppen och avfallsbelastningen och befrämja användningen och återanvändningen av förnyelsebara naturtillgångar. Sievin Jalkine Oy:s miljöpolitik är offentlig och bolagets alla intressegrupper informeras aktivt därom.

Det på ISO 14001 -standarden baserade miljösystemet är en betydande konkurrensfördel både på den inhemska och den europeiska marknaden. Genom att välja Sieviprodukter kan kunden försäkra sig om att varuleverantörens verksamhetsprinciper och materialanskaffningar är sådana att de av avfall orsakade verkningarna på miljön minimeras. Målet är att ständigt höja miljöskyddsnivån. Det pågår också en kontinuerlig uppföljning av verksamhetens och produktionens inverkan på miljön.