Tidsbilder och fotspår

1950-Talet

Från skomakarverkstad till ett industriföretag
Sievin Jalkines urspungliga verksamhetsprincip var enkel och tydligt markerad. Till huvudartikel valdes gummistövel med läderskaft som på den tiden var den allmänt använda stöveltypen hos vanligt folk. Med dessa läderskaftade stövlar på fötterna byggde man upp Finland till ett industriland, och då man hunnit till slutet av 1950-talet hade Sievin Jalkine redan vuxit från en liten verkstad till ett industriföretag.

1960-Talet

Från tillverkare av gummistövlar med läderskaft till Finlands största stövelfabrik
Då efterfrågan på ovannämnda stöveltyp minskat blev läderstöveln Sievin Jalkines huvudprodukt. Detta innebar en modernisering av produktionen och en betydande utvidgning av produktionsutrymmena. Vid slutet av 1960-talet hade produktionen överstigit en årsvolym på 100 000 par.

1970-Talet

Stövelfabriken blev en banbrytare i tillverkning av skyddsskor
1970-talet var en brytningstid för arbetarskyddet. I Sievi hade man designat skyddsskor redan på 1960-talet, men den egentliga tillverkningen igångsattes på 1970-talet. Personalutbildningen och produktutvecklingen framhävdes kraftigt och mot slutet av årtiondet riktades blickarna redan på exportmarknaden.

1980-Talet

Sievis skyddsskors höga kvalitet och den omfattande kollektionen hade nått erkännande på exportmarknaden redan på 1970-talet. På 1980-talet förstärktes exporten genom ett företagsköp i Sverige. Förutom Sverige utgjorde Norge och Danmark huvudmål för exporten, men marknaderna sonderades även i Kanada, England och Centraleuropa. Då Sievin Jalkine fyllde 35 år kunde man redan blicka förhoppningsfullt mot framtiden.

1990-Talet

Specialiseringen på tillverkning av skyddsskor samt en kontinuerlig förbättring av produkter och produktionsmetoder har visat sig vara en lyckad strategi.

Allt medan tillverkningen av läderskor har minskat i Finland har företaget kunnat öka sin produktion och antalet anställda. Företaget sysselsätter i detta nu ca. 490 personer.. För sin framgångsrika sysselsättnings- och personalpolitik samt för sin effektiva arbetarskyddsverksamhet belönades bolaget år 1996 med Den Goda Arbetsgivarens Pris som utdelas av Arbetsministeriet.

Sievi var den första skyddsskotillverkaren i Europa som år 1991 i egenskap av Nordeuropas största och som pionjär i sin bransch fick sitt ISO 9000-kvalitetssystem certifierat. Lika så beviljades företaget rätten att CE-märka hela sin skyddsskokollektion som det första i Europa. I detta nu går 50% av produktionen på export. Alla Sieviprodukter tillverkas av inhemsk arbetskraft.
År 1997 har Sievin Jalkine Oy som första europeiska skofabrik tagit i bruk ett godkänt miljösystem som baserar sig på ISO 14001 -standarden. Sievin Jalkine Oy:s miljösystem är granskat och godkänt av Finlands Standardiseringsförbund. Miljösystemet täcker Sievi-koncernens hela verksamhet i Sievi och i Oulainen samt skolning av personalen i koncernens försäljningsbolag och en garanterad information mellan företaget och dess kunder och underleverantörer så väl i hemlandet som utomlands.