STORORDER TILL SIEVI FRÅN SVENSKA FÖRSVARET

Sievi har vunnit upphandlingen om skor till Svenska Försvarsmakten. Avtalet inklusive optioner omfattar 212.240 par marschkängor fram till år 2020 och har ett totalvärde på ca 17 milj. Euro. Avtalet har även en stor påverkan på sysselsättning och motsvarar ca 100 årsarbetstider.

År 2016 har överlag börjat bra för Sievi. Försäljningen har ökat under perioden januari-maj med ca 20% jämfört med föregående år och varit stark i hela Norden. Enligt Sievin Jalkine Oy:s VD Juha Jokinen har företaget rekryterat flertal nya arbetare under årets början och rekryteringen fortsätter fortfarande till produktionsenheterna såväl i Sievi som Oulainen i norra Österbotten i Finland.

Sievin Jalkine Oy är Nordeuropas största skotillverkare. Sievi-koncernen sysselsätter ca 460 personer. Exportandelen av produktionen är ca 50%. Omsättningen för Sievi-koncernen var 85 miljoner euro år 2015.

För mer information om försvarets upphandling: Sievin Jalkine Oy, VD Juha Jokinen, tel +358-400-669 207
För mer information om Sievi i Sverige: Sievi AB, VD Jussi Ollila, tel 018-200 223

Gå till "Aktuellt"