SIEVIS VERDIER

Sikkerhet:

I Sievis virksomhet og produkter står sikkerheten øverst. Sievis virksomhet baserer seg på sikre og velfungerende arbeidsrutiner. Sievis produkter fremmer sikkerheten på arbeidsplassen og i fritiden.

Innovativitet:

Sievi utvikler kontinuerlig innovative og holdbare løsninger for produkter og tjenester, hvilket skaper merverdi for kunden.

Pålitelighet:

Sievi er en pålitelig samarbeidspartner og arbeidsgiver, som arbeider målbevisst, langsiktig og kundeorientert. Sievi står for sine løfter.

Effektivitet:

Sievi utvikler kontinuerlig og systematisk mer effektive driftsrutiner. De tilgjengelige ressursene utnyttes hensiktsmessig ved å gjøre riktige ting på best mulig måte i samsvar med kundens interesser og for å opprettholde konkurranseevnen.