Sievi´s fremdrift og fremgang

1950-Tallet

Fra skomakerverksted til stor industribedrift.
Sievin Jalkines opprinnelige prinsipp som virksomhet var enkel og tydelig markert. Som hovedprodukt ble det valgt gummistøvel med skaft av lær som på den tiden var den vanligste brukte støveltypen for mannen i gaten. Med disse støvlene med skaft av lær på føttene bygget man opp Finland til et industriland. I slutten av 50-tallet hadde Sievin Jalkine allerede vokst fra et lite verksted til en industribedrift.

1960-Tallet

Fra å være produsent av gummistøvler med skaft av lær til Finlands største støvelfabrikk. Da etterspørselen på ovennevnte støveltype minsket ble støvelen av lær Sievin Jalkines hovedprodukt. Dette medførte en modernisering av produksjonen og en betydelig utvidelse av produksjonsarealene. Ved slutten av 1960-tallet hadde produksjonen oversteget en volum på årsbasis på 100 000 par.

1970-Tallet

Støvelfabrikken ble en banebryter på produksjon av vernesko.
1970-tallet ble en rennesans for arbeidervern. I Sievi hadde man designet vernesko allerede på 1960-tallet, men den egentlige produksjonen ble startet på 1970-tallet. Utdannelse av personal og produktutviklingen ble fremhevet kraftig og mot slutten av 70-tallet ble blikkene allerede rettet mot eksportmarkedet.

1980-Tallet

Sievis høye kvalitet på vernesko og den omfattende kolleksjonen hadde blitt anerkjent i eksportmarkedet allerede på 1970-tallet. Under 1980-tallet styrket eksporten seg gjennom kjøp av en bedrift i Sverige. Utenom Sverige utgjorde Norge og Danmark hovedmål for eksporten, men markedet ble også undersøkt i Canada, England og Sentral Europa. Da Sievin Jalkine ble 35 år kunne man allerede se inn i fremtiden med stort håp.

1990-Tallet

Spesialiseringen på produksjon av vernesko, samt en kontinuerlig forbedring av produktene og produksjonsmetoder har vist seg å være en vellykket strategi.
Til tross for at produksjonen av lær sko i Finland har gått ned så har bedriften klart å øke sin produksjon og antall ansatte. Bedriften sysselsetter pr. i dag 490 personer. For sin fremgangsrike sysselsetnings- og personalpolitikk samt for sin effektive arbeidsvernvirksomhet ble selskapet belønnet i 1996 med Den Gode Arbeidsgiverens Pris som deles ut av Arbeidsministeriet i Finland.

Sievi var den første verneskoprodusenten i Europa som år 1991 i egenskap av Nordeuropas største og den første i sin bransje fikk sitt ISO 9000-kvalitetssystem sertifisert. Bedriften ble også innvilget, som det første i Europa, rettigheten til å CE-merke hele sin vernesko kolleksjon. Av dette går nå 50% av produksjonen på eksport. Alle Sieviprodukter produseres av lokal arbeidskraft.

År 1997 har Sievin Jalkine Oy som første europeiske skofabrikk tatt i bruk ett godkjent miljøsystem som baserer seg på ISO 14001 -standarden. Sievin Jalkine Oy:s miljøsystem er gransket og godkjent av Finlands Standardiseringsforbund. Miljøsystemet dekker Sievi-konsernets hele virksomhet i Sievi og i Oulainen samt utdannelse av personalet i konsernets salgsselskap og en garanti om informasjon innenfor bedriften, til deres kunder og underleverandører i hjem- og utland.