Sievifabrikken

Spesialiseringen på vernesko samt en fortsatt utvikling av produkter og produksjonsmetoder har vist seg å være en vellykket strategi. Samtidig som produksjonen av lærsko har økt i Finland har selskapet klart å øke både produksjonsvolum og antall ansatte. Selskapet sysselsetter 470 personer, hvor cirka 300 arbeider ved Sievifabrikken.

For sin fremgangsrike sysselsetnings- og personalpolitikk samt for sin effektive arbeidsvernvirksomhet ble selskapet belønnet med Den Gode Arbeidsgiverens Pris som deles ut av Arbeidsministeriet i Finland.

Som Nord-Europas største verneskoprodusent og den første i bransjen var Sievi den første verneskoprodusenten i Europa som i 1991 fikk sitt ISO 9000 - kvalitetsystem sertifisert. Selskapet ble også innvilget, som det første i Europa, rettigheten til å CE-merke hele sin verneskokolleksjon. Av dette går nå 50 % av produksjonen på eksport. I all Sieviproduksjon brukes lokal arbeidskraft.