HVA TESTER VI I SIEVI-LABORATORIET?

 

Sievis verne- og arbeidsfottøy oppfyller kravene i standardene EN ISO 20345 (vernesko) eller EN ISO 20347 (arbeidssko). Verne- og arbeidssko er også delt videre inn i ulike sikkerhetsklasser basert på skoens egenskaper. Alle sko fra Sievi testes som en del av sertifiseringsprosessen, der et eksternt testselskap kontrollerer at skoene oppfyller kravene i EN ISO-standardene. Sievi har også et eget, toppmoderne testlaboratorium der vi hele tiden tester ulike modeller og komponenter.

HVA TESTER VI I SIEVI-LABORATORIET?

 

Sievis verne- og arbeidsfottøy oppfyller kravene i standardene EN ISO 20345 (vernesko) eller EN ISO 20347 (arbeidssko). Verne- og arbeidssko er også delt videre inn i ulike sikkerhetsklasser basert på skoens egenskaper. Alle sko fra Sievi testes som en del av sertifiseringsprosessen, der et eksternt testselskap kontrollerer at skoene oppfyller kravene i EN ISO-standardene. Sievi har også et eget, toppmoderne testlaboratorium der vi hele tiden tester ulike modeller og komponenter.

Bøyetest for å se etter sprekkdannelser

Formålet med bøyetesten er å sjekke holdbarheten til sålen. Som en del av testen blir sålematerialet bøyd 30 000 ganger i en testmaskin. I den standardiserte testen lages det et 2 mm bredt snitt i sålen som skal testes. Bøyingen av sålen kan ikke utvide dette snittet med mer enn 4 mm, og sålen kan ikke revne som resultat av bøyingen. Testen utføres for å fastslå hvor holdbar sålen er etter at den har blitt utsatt for en liten skade.

I tillegg til den standardiserte testen kontrollerer Sievi også sålene med den samme metoden i minusgrader, for å sjekke at sålen også er holdbar i kaldt vær. I tillegg tester Sievi sålens hardhet i minusgrader, før og etter bøying. Dette gjøres for å kontrollere at sålen ikke blir for hard når temperaturen faller under null. PU-sålematerialet som brukes i skoproduksjonen, testes hos Sievi hver dag for å kontrollere at kvaliteten på sålematerialet alltid er lik. Gummisålene testes også regelmessig.

1G6A2220

Testing av motstand mot elektrostatisk utladning (ESD)

De fleste skoene som produseres av Sievi, er ESD-godkjente. Det betyr at de leder statisk elektrisitet bort fra kroppen på en kontrollert måte. ESD-sko kan brukes for å unngå skader på elektroniske apparater og komponenter. Skoene må være antistatiske for å oppfylle kravene i standardene for verne- og arbeidsfottøy, men for Sievi er hovedmålet å oppfylle ESD-kravene; grenseverdiene for ESD-egenskaper er nemlig strengere enn for antistatiske egenskaper. ESD-egenskapene testes ikke bare i laboratoriet, men også i produksjonslokalene når skoene er ferdige. Disse testene utføres også på sålene.

 

Testing av slitasjebestandighet

De standardiserte testene kontrollerer fôrets slitasjebestandighet. I Sievi-laboratoriet tester vi imidlertid også overdelen og sålene for å se hvor godt de tåler slitasje. I denne testen skrubber testmaskinen materialet mot en tørr og en våt slipende overflate. Når dette er gjort, sjekkes materialet for eventuelle endringer. For å oppfylle kravene i standarden må testen omfatte 51 200 runder på en tørr overflate, og 25 600 runder på en våt overflate. Hos Sievi bruker vi imidlertid ofte flere runder for å sikre at materialene er holdbare.

GORE-TEX-testing

GORE-TEX-sko testes regelmessig for vanntetthet. Disse testene utføres både hos produsenten og på Sievi-fabrikken. Hver uke tas det tilfeldige prøver fra GORE-TEX-modellene som er i produksjon, og prøvene testes for å kontrollere hvor vanntette de er. Alle Sievis nye GORE-TEX-modeller testes også i GORE-TEX-testlaboratoriet.

 

Testing av vannavstøtende egenskaper i lær

Sievi tester regelmessig lærets vannavstøtende egenskaper. Testen går ut på at en bit med lær legges i vann i én time, i henhold til kravene i standarden. Deretter analyseres materialet for å se hvor mye vann det har absorbert og hvor mye vann som har trengt gjennom. For å bestå testen kan materialet ikke overskride grenseverdiene som er fastsatt i standarden.

 

Testing av grep for måling av friksjonskoeffisient

Den gjennomføres tester av sålenes grep i ulike forhold. Skoen plasseres på en overflate som er behandlet med en bestemt væske eller kontaminant, for eksempel glyserol. Testmaskinen måler skoens friksjonskoeffisient, eller mengden friksjon som genereres mellom sålen og overflaten. Hele sålen, eller bare hælen eller fotballen, kan testes. Friksjonskoeffisienten må være over grensen som er fastsatt i standarden. I Sievis testlaboratorium testes sålenes friksjonskoeffisient på standardiserte overflater, i tillegg til en isoverflate. Dette gjøres for å kontrollere at skoene også egner seg i lave temperaturer og på snø. Alle nye sålematerialer og sålemønstre testes i Sievis testlaboratorium.

Sievi Tehdas full 47

Testing av pusteevne

Skomaterialenes pusteevne kan også testes i Sievis testlaboratorium. Forholdene i testmaskinen kan justeres til en bestemt temperatur og luftfuktighet. Testen undersøker to ulike egenskaper: hvor mye vanndamp som slipper ut gjennom materialet og hvor mye fuktighet materialet absorberer.

 

Testing av varmebestandighet

Sievi-laboratoriet tester også sålenes varmebestandighet. Ved testing av varmebestandige yttersåler (HRO) må sålene holde seg intakte (dvs. at de ikke kan smelte eller sprekke) når de eksponeres for en temperatur på 300 °C i ett minutt.

Testing av spikertrampvern

Sievi produserer sko med to ulike typer spikertrampvern: tekstil og stål. Hvordan spikertrampvernet testes, avhenger av materialet. Målet med testen er å forsikre at spiker og andre skarpe gjenstander som er definert i standarden, ikke kan trenge gjennom beskyttelsesplaten. Ved å utføre egne tester ønsker Sievi også å forsikre seg om at kvaliteten på spikertrampvernet er den samme på alle produkter, og at beskyttelsesplatene er sikre, uavhengig av parti og produsent.

 

Sålelagenes hefteevne

Noen av Sievis sko har tolags såle, og standarden krever at hefteevnen mellom de to lagene testes. I testen benyttes en trekkmaskin for å kontrollere at limet som holder lagene sammen, ikke gir etter når maskinen trekker lagene fra hverandre. Sievi tester prøver av tolagssåler fra hvert eneste skift.

Testing av støtdemping

Sievi-laboratoriet kan også teste skoene for støtdempende egenskaper. Støtdemping er et krav i standardene EN ISO 20345 og EN ISO 20347, og skoene må gi en støtdemping på minimum 20 J.

 

 

 

Testing av vernetåens trykkfasthet

Vernesko med vernetå må testes for å fastslå vernetåens evne til å motstå trykk. I testen blir en sko med vernetå utsatt for et trykk på 15 000 N. Deretter måles skoen for å se hvor mye plass det er igjen på innsiden. For å bestå testen må skoen oppfylle grenseverdiene som er fastsatt i standarden. Sievi tester vernetåmaterialet hver gang nye typer settes i produksjon eller det kommer til en ny leverandør.

Vernetåen må også gjennomgå slagprøving, der et lodd på 20 kg slippes på vernetåen fra 1 meters høyde. Denne testen har også sine egne grenseverdier som er fastsatt i standarden. Disse verdiene angir hvor mye plass det må være igjen i skoen når testen er gjennomført. Disse testene kontrollerer at skoen kan beskytte foten mot alvorlige skader hvis skoen utsettes for trykk eller noe faller på den.

1G6A2221

Andre tester

Sievi-laboratoriet kan også utføre andre tester som standardene ikke krever. Ulike produkter og materialer, som for eksempel sokker og enkelte overdelsmaterialer, kan testes i en vaskemaskin. Bøyemaskinen som brukes til å teste såler, kan også brukes til å kontrollere hvordan ulike skomaterialer fungerer sammen i praksis. Maskinen etterligner gange, og den kan brukes til å undersøke egenskaper og holdbarhet til både sålen, overdelen og andre komponenter, som GORE-TEX-stoffet, samtidig.

 

Testtjeneste for kunder

Sievis testlaboratorium kan også, til en viss grad, teste sko som er sendt inn av kunder for testing. Hvis du mistenker at GORE-TEX- eller PU-skoene dine lekker, kan du sende dem til laboratoriet vårt. Skoene blir ikke skadet i testingen, og de kan sendes tilbake til kunden hvis vi ikke finner lekkasjer. Vi kan også teste batteriene, innleggssålene, laderne og hele varmesystemet i Alaska Thermo-sko, og skifte ut eventuelle defekte komponenter.