ISO 14001 -miljøsertifikat

Sievin Jalkine Oy har som første skofabrikk i Europa blitt bevilget ISO 14001 -miljøsertifikat.

Nordeuropas ledende verneskoprodusent Sievin Jalkine Oy har som første europeiske skofabrikk tatt i bruk et godkjent miljøsystem som baserer seg på ISO 14001 -standarden. Sievin Jalkine Oy:s miljøsystem er gransket og godkjent av Finlands Standardiseringsforbund. Miljøsystemet dekker Sievi-konsernets hele virksomhet i Sievi og i Oulais samt skolering av personalet i konsernets salgsselskap og en garantert informasjon mellom selskapet og dess kunder samt underleverandører, både i hjemland og utland.

Miljøsystemets viktigste målsetting er å garantere en fornøyd kundekrets, og beholde både arbeids- og livsmiljøet rent og sundt, optimere råmaterial-, vann- og energi forbruk, samt minimere utslipp og avfallsbelastning, arbeide for å bruke og gjenvinne de naturtilganger som er mulig å fornye. Sievin Jalkine Oy:s miljøpolitikk er offisiell og alle selskapets interessegrupper informeres jevnlig.

ISO 14001 -standarden som er basert på miljøsystemet er en viktig konkurransefordel både i den nasjonale og det europeiske markedet. Gjennom å velge et Sieviprodukt kan kunden være sikker på at vareleverandørens prinsipper i virksomheten samt materialinnkjøp minimerer risikoen for skader i miljøet fra avfallstoffer. Målet er at til en hver tid øke nivået for miljøvern. Virksomheten og produksjonens påvirkning på miljø gjennomgår også en kontinuerlig oppfølging.