DEN NYE STANDARDEN EN ISO 20345:2022 FOR VERNESKO – HVA ER NYTT?

 

Standard EN ISO 20345:2011 for vernesko er erstattet med den nye standarden EN ISO 20345:2022. Standarden har en overgangsperiode til utgangen av 2027, så det vil fortsatt være produkter på markedet som er sertifisert i henhold til den gamle standarden. 

Alle Sievi-produkter som sertifiseres etter 1. januar 2023, vil være testet i henhold til den nye standarden EN ISO 20345:2022.

 

DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I STANDARDEN

 

1.      Spikertrampets gjennomtrengingsmotstand

Ifølge den forrige standarden skulle alle spikertrampvern merkes med symbolet P. Testene skulle utføres med en spiker med en diameter på 4,5 mm.

I den nye standarden er testingen og klassifiseringen uendret for fottøy med spikertrampvern i stål. For spikertrampvern uten metall blir merkingene endret, og beskyttelsesklassen differensieres i henhold til diameteren på testspikeren:

PS = Spikeren som brukes i testen har Ø 3,0 mm (liten/small).

PL = Spikeren som brukes i testen har Ø 4,5 mm (stor/large).

Beskyttelsesmerkingen for spikertrampvern kan for eksempel være S3S, S3L, S1P, S1PS eller S1PL.

 

2.      Antiskliegenskaper

I den forrige standarden ble antiskliegenskapene merket med SRA, SRB eller SRC.

I den nye standarden har ikke antiskliegenskapene lenger et eget bokstavsymbol i sertifikatet, fordi det er et grunnleggende krav. Testen tilsvarer den tidligere SRA-testen og utføres på en keramisk flis belagt med en såpeløsning.

Et nytt element er en test som utføres på en keramisk flis med en glyserol løsning. Denne merkes med SR (= Slip Resistance) i sertifikatet. Den nye testen er ikke obligatorisk.

Hvis det ikke er mulig å gjennomføre antiskli testen på spesial sko eller -støvler (f.eks. fottøy med pigger), merkes disse med symbolet Ø (= ikke testet).

Motstand mot fyringsolje (FO) blir en tilleggsegenskap, men alt verne- og arbeidsfottøy fra Sievi vil få denne egenskapen og testes deretter.

 

3.      Vanntetthet og vannmotstand

I den forrige standarden skulle overdelsmaterialets vannmotstand merkes med symbolet WRU (Water Repellent Upper).

I den nye standarden skal overdelsmaterialets vannmotstand merkes med symbolet WPA (Water Penetration and Absorption). Vanntette produkter merkes med WR (Water Resistance). Det er også to nye beskyttelsesklasser, S6 og S7, for vanntett fottøy.

S6 = Fottøyet oppfyller kravene i klasse S2 og er også vanntett (WR).

S7 = Fottøyet oppfyller kravene i klasse S3 og er også vanntett (WR).

 

4.      Nye tilleggsegenskaper

De nye tilleggsegenskapene i standarden omfatter ovennevnte FO (motstand mot fyringsolje), som tidligere var et grunnkrav i standarden, og SR (antiskli). Andre nye egenskaper inkluderer:

SC (Scuff Cap) = slitasjestyrke for ekstra beskyttelse/vernetå. Alle materialer Sievi bruker til denne beskyttelse og vernetå, oppfyller dette kravet.

LG (Ladder Grip) = antiskliegenskaper i stiger.

Testing av tilleggsegenskaper er ikke obligatorisk.

 

5.      Ortopedisk vernefottøy

Den nye standarden deler ortopedisk vernefottøy inn i tre typer:

-        Type 1: fottøy med ortopediske innleggssåler

-        Type 2: vernesko med tilpasset yttersåle

-        Type 3: personlig tilpassede vernesko

 

Den nye tabellen iht. standard EN ISO 20345:2022

MO16082023

 

Grunnkrav i henhold til klassen

MO160820232

Andre krav i henhold til produktet

MO160820233