Instruksjoner for kassering av brukte fottøy

ALASKA TRX PANOR 2026

RESIRKULERING

 De fleste av Sievis verneskomodeller har deler i metall, som tåbeskyttelse i stål eller aluminium, og noen av modellene har også spikertrampvern i stål. Vi anbefaler ikke å ta disse delene løs for resirkulering, for de sitter godt fast i skoenes konstruksjoner og kan bare tas løs med skarpe verktøy, som forårsaker fare for skader. Dersom man ønsker det, kan man avhengig av materialene skjære overflate- og fôrmaterialene løs.

 Vis ekstra forsiktighet ved bruk av skarpe skjæreredskaper!

 

LEVERING PÅ AVFALLSSTASJON
 

Bortsett fra delene i metall, brukes det kun tillatte og miljøvennlige materialer som er i samsvar med miljølovene og brytes ned i naturens egne kretsløp i Sievis fottøy. I praksis betyr dette at utbrukte fottøy kan leveres sammen med vanlig avfall (restavfall) til avfallsstasjonene, hvor de brytes ned.

 

BRENNING
 

Sievis fottøy inneholder ikke PVC-plast. PVC kan ikke utnyttes som energi ved forbrenning på grunn av de skadelige forbindelsene den inneholder. Sievi-fottøyene kan derfor leveres til et avfallsforbrenningsanlegg for å brennes sammen med vanlig samfunnsavfall (restavfall). I forbrenningsanleggene blir eventuelle metalldeler skilt ut med magneter og benyttet om igjen.  

 Fottøyene må ikke brennes hjemme, for ved forbrenning ved lave temperaturer frigjør de brukte materialene skadelige partikler i naturen og luften vi puster inn.