Verneklasse

 

Suojaluokkataulukko NOR 2021

CE

Skotøy merket med det felleseuropeiske kvalitetsmerket CE oppfyller kravene i standardene EN ISO 20345:2011 eller EN ISO 20347:2012.