Egenskaper

Spikertrampvern X, kompositt tekstilmateriale

Motstanden mot spikergjennomtrengning oppfyller kravene i EN ISO 20345:2011 og hindrer at skarpe gjenstander trenger seg igjennom sålen. Utviklet for å oppfylle kravene i den nye, strengere standarden EN 22568-4 (2019), hvor spikertrampvernet testes med en 3 mm spiker med pyramidespiss i stedet for en 4,5 mm spiker i henhold til nåværende standard.