SIEVIN TEHDAS

Erikoistuminen turvajalkineisiin, sekä tuotteiden ja tuotantomenetelmien jatkuva kehittäminen ovat osoittautuneet onnistuneeksi strategiaksi. Samalla, kun nahkajalkineiden valmistus on Suomessa vähentynyt, on yhtiö pystynyt lisäämään tuotantoaan ja työvoimaansa.

Yhtiö työllistää tällä hetkellä noin 500 henkilöä, joista Sievin tehtaalla työskentelee noin 300. Yhtiö on palkittu Työministeriön Hyvän Työnantajan -palkinnolla onnistuneen työllistämisen ja henkilöstöpolitiikan, sekä tehokkaan työsuojelutoiminnan ansiosta.

Pohjois-Euroopan suurimpana turvajalkinevalmistajana sekä alan edelläkävijänä Sievi sai vuonna 1991 ensimmäisenä turvajalkinevalmistajana
Euroopassa ISO 9000 -laatujärjestelmänsä sertifi oitua ja ensimmäisenä Euroopassa myös koko turvajalkinemallistolleen CE-merkintäoikeuden. Tällä hetkellä viennin osuus tuotannosta on 50%. Sievin kaikki tuotteet valmistetaan kotimaisella työllä.

SIEVI OTTAA VASTUUTA MYÖS YMPÄRISTÖSTÄ

Sievin Jalkine Oy on ottanut käyttöön ensimmäisenä eurooppalaisena kenkätehtaana hyväksytyn ympäristöjärjestelmän, joka perustuu ISO 14001 -standardiin. Järjestelmä kattaa Sievi-Yhtiöiden koko toiminnan sekä konsernin myyntiyhtiöiden henkilöstön koulutuksen ja tiedonkulun varmistamisen yhtiön ja asiakkaiden sekä alihankkijoiden ja raaka-ainetoimittajien välillä niin kotimaassa kuin myös ulkomailla. Ympäristöjärjestelmän keskeiset tavoitteet ovat korkean asiakastyytyväisyyden turvaaminen, työ- ja elinympäristön säilyttäminen puhtaana ja terveellisenä, raaka-aineiden, veden ja energian käytön optimoiminen sekä päästöjen ja jätekuormituksen minimoiminen ja uusiutuvien luonnonvarojen käytön ja kierrätyksen edistäminen.