SIEVIN ARVOT

Turvallisuus:

Sievin toiminnassa ja tuotteissa turvallisuus on etusijalla. Sievin toiminta perustuu turvallisiin ja hyviksi todettuihin työtapoihin. Sievin tuotteet edistävät turvallisuutta työpaikoilla ja vapaa-aikana.

Innovatiivisuus:

Sievi kehittää jatkuvasti tuotteisiin ja palveluihin innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja, jotka tuovat asiakkaalle lisäarvoa.

Luotettavuus:

Sievi on luotettava yhteistyökumppani ja työnantaja, joka toimii määrätietoisesti, pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Sievi seisoo lupaustensa takana.

Tehokkuus:

Sievi kehittää jatkuvasti ja järjestelmällisesti tehokkaampia toimintatapoja. Olemassa olevat resurssit käytetään tarkoituksenmukaisesti tekemällä oikeita asioita mahdollisimman hyvin asiakkaan edun mukaisesti ja kilpailukyvyn säilyttämiseksi.