Sievin uusi jalkaskanneri hyödyntää konenäköä ja teollista internetiä

SieviSCANNER on konenäköä hyödyntävä teollisen internetin (IoT:n, asioiden internetin) sovellus, jonka avulla asiakkaiden jaloista saadaan tarkat mitat. Laite mittaa jalkaterän pituuden, leveyden ja holvikaaren korkeuden konenäön avulla. Järjestelmä suosittelee mittoihin parhaiten sopivaa pohjallista ja kenkämallia. Lisäksi asiakas saa sähköpostiinsa mittaustulokset ja internet-linkin, josta hän voi tutustua juuri hänelle sopiviin ja suositeltuihin Sievi-tuotteisiin. Tiedot tallennetaan SieviCLOUD-palveluun, josta mittaustulokset voi tarkistaa myöhemminkin. 

Laitteen suunnittelusta ja toteuttamisesta on vastannut ylivieskalainen RD Velho Oy. Konenäön on toteuttanut oululainen Hiottu Oy ja käyttöliittymän on suunnitellut ammattikorkeakoulu Centria tutkimus ja kehitys. Tuotekehityksen alkuvaiheessa käytettiin VTT:tä apuna teknologiaselvityksen teossa.

Sievin Jalkineen tarkoituksena on käyttää SieviCLOUD-palveluun kertyvää tarkkaa tietoa asiakkaiden jalkojen mitoista tuotekehityksensä tukena. Aiemmin näin laajamittaisen ja systemaattisen tutkimustiedon keruu on ollut yritykselle käytännössä mahdotonta. 

Sievin Jalkine otti ensimmäisen SieviSCANNER jalanmittauslaitteen käyttöön jo vuonna 2009. Ensimmäisen sukupolven laite oli suunniteltu skannaamaan jalkapohja lähinnä sopivan pohjallisen valintaa varten. 

Uusi laite sopii sekä pohjallisten että oikeanlaisten jalkineiden valintaan. RD Velho suunnitteli uudesta laitteesta pienen ja kevyen, jotta se sopii paremmin erilaisiin myymälätiloihin ja on helposti kuljetettavissa myös asiakkaiden luokse. Uusi laite on myös merkittävästi vanhaa nopeampi: laite on heti käyttövalmis ja mittaus tapahtuu hetkessä. Tekniikan kehittymisen myötä uusi laite on vähemmän herkkä ympäristön valaistuksen muutoksille. Lisäksi merkittävänä etuna on se, että uudella laitteella saadaan luotettava mittaustulos myös sukkia riisumatta, kun aiemmalla laitteella mittaus täytyy suorittaa paljain jaloin. 

 

Taustatietoa:

Sievin Jalkine Oy on Pohjois-Euroopan suurin turvajalkinevalmistaja. Yritys on alansa edelläkävijöitä ja sai jo 1990-luvun alussa CE-merkinnät turvajalkineilleen sekä ISO-standardit valmistusprosesseilleen. Yritys on jo pitkään käyttänyt 3D-tulostamista tuotekehityksensä tukena.

RD Velho Oy on ylivieskalainen usealla paikkakunnalla toimiva tuotekehitys- ja suunnittelupalveluita teknologiateollisuuden alalla toimiville yrityksille tarjoava suunnittelutoimisto. 

Hiottu Oy on oululainen konenäköratkaisuihin ja teollisuusohjelmointiin erikoistunut ohjelmistoalan yritys.

Centria tutkimus ja kehityksen tarkoituksena on kehittää Kokkolan ja Ylivieskan alueen yritysten ja organisaatioiden osaamista niiden toiminnan ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Tavoitteena on tuoda ja luoda uutta tietoa, osaamista ja teknologioita alueen elinkeino- ja työelämän käyttöön sekä tarjota työelämälähtöinen oppimisympäristö opiskelijoille TKI-toiminnan ja opetuksen yhteistoiminnan kautta.

Konenäöllä tarkoitetaan järjestelmää, joka koostuu tietokoneesta, kamerasta, optiikasta, valaistuksesta sekä ohjelmistosta. Valaistus valaisee tarkasteltavaa kohdetta, jota kamera kuvaa. Tietokone tekee tarvittavat analyysit ohjelmistonsa mukaisesti. 

Teollisessa internetissä on kyse erilaisiin laitteisiin asennettavista sensoreista ja niiden tuottaman informaation analysoinnista yrityksen toiminnan kehittämiseksi ja parantamiseksi. Samalla yritykset voivat luoda itselleen aivan uudenlaista liiketoimintaa.

Lisätietoja antavat:
Sievin Jalkine Oy, toimitusjohtaja Juha Jokinen p. 0400 669 207, juha.jokinen@sievi.com
RD Velho Oy, projektipäällikkö Riku Lambacka p. 040 727 6297, riku.lambacka@rdvelho.com
Hiottu Oy, suunnittelija Hannu Orava, 044 337 3171, hannu.orava@hiottu.fi tai toimitusjohtaja Satu Lapinlampi, 040 5636 560, satu.lapinlampi@hiottu.fi

Siirry "Tiedotteet"-sivulle