OMADUSED

Naelakaitse X, komposiittekstiil

Naelakaitse vastab EN ISO 20345:2011 nõuetele. Tõkestab teravate esemete tungimise läbi talla. Planeeritud vastavalt uue karmima EN 22568-4 standardi (2019) nõuetele, milles naelakaitset testitakse 3 mm püramiidteravikuga naelaga praegu kasutusel olevale standardile vastava 4,5 mm naela asemel.