Fabrikken i Sievi

Specialisering i sikkerhedsfodtøj og kontinuerlig udvikling af både produkter og produktionsmetoder har vist sig at være en vellykket strategi. Til trods for nedgangen i produktion af læderfodtøj i Finland har vi kontinuerligt kunnet øge vores produktion og antallet af medarbejdere. Vi beskæftiger i øjeblikket 500 personer, og som anerkendelse for vores bidrag til beskæftigelsen og et godt arbejdsmiljø modtog vi det finske Arbejdsministeriums pris DEN GODE ARBEJDSGIVER.

Sievi er den største producent af sikkerhedsfodtøj i Nordeuropa og pioner inden for branchen og vi fik som den første sikkerhedsfodtøjsproducent i Europa vores ISO 9000 kvalitetssystem certificeret allerede i 1991. Ligeledes var vi de første i Europa, der fik ret til CE-mærkning af hele vores kollektion af sikkerhedsfodtøj. 50 % af vores nuværende produktion går til eksport, og vi anvender udelukkende finsk arbejdskraft til fremstilling af vores produkter.

Sievi tager sig af miljøet

Sievin Jalkine Oy indførte som den første fodtøjsfabrikant i Europa et godkendt miljøstyresystem, der er baseret på ISO 14001 standarden.

Dette system omfatter hele Sievis virksomhed samt uddannelsen af koncernens salgspersonale og informationsudvekslingen mellem selskab, kunder, underleverandører og leverandører af råmaterialer både i Finland og i udlandet. Vores miljøsystem har til formål at sikre en tilfreds kundekreds, et rent og sundt miljø og optimal udnyttelse af råmaterialer, vand og energi samt at minimere udslip og affald og arbejde for anvendelse og genanvendelse af fornyelige naturressourcer.