De geschiedenis van Sievi

 Sievin Jalkine OY werd opgericht in 1951

In 1951 werd het bedrijf opgericht door Lauri Jokinen in Asemakylä, in de gemeente Sievi, toen hij vier schoenmakers in dienst nam om leren laarzen te maken in een klein boerderijtje. Al snel daarna was hun belangrijkste product de zgn. gummilaars, de in die tijd in heel Finland bekende werd en gebruikte laarzen met rubberen schoen en leren schacht, die door Sievi tot aan 2003 werden gemaakt.

Van schoenmakerij tot industrieel bedrijf: 1960-1970

Het idee van veiligheidsschoenen ontstond in 1964 uit de behoeften van scheepsbouwers tijdens een bezoek aan een werf in Helsinki, waarop besloten werd te beginnen met de productie van veiligheidsschoenen. Het eerste industriële pand was gereed in 1963, waarna gemiddeld om de 10 jaar de productie- en opslagruimten werden uitgebreid.

Specialisatie in veiligheidsschoenen in de jaren ‘70

In de industrie groeide de belangstelling voor veiligheid op het werk en Sievi had toen al producten klaarliggen om aan die behoefte te voldoen. Sievi legde sterk de nadruk op volumevergroting en leidde actief meer vakkundig personeel op. In 1976 steeg de dagproductie al tot boven de 1 000 paar.

Stappen richting internationalisering

In de jaren ’80 werd de export versterkt door een bedrijfsaankoop in Zweden. Na Zweden waren Noorwegen en Denemarken de voornaamste exportbestemmingen, maar daarnaast werd ook de markt verkend in Canada, Engeland en andere Europese landen. Sievi kreeg in 1991 als eerste fabrikant van veiligheidsschoenen in Europa zijn ISO 9001 kwaliteitssysteem gecertificeerd en het recht op CE-markering voor zijn hele collectie veiligheidsschoenen. In 1997 kreeg Sievi als eerste Europese schoenenfabrikant het milieumanagementsysteem volgens de ISO 14001 norm gecertificeerd.

Sievi vandaag de dag

Sievi vandaag de dag

Sievi vandaag de dag

Sievi is de grootste schoenenfabrikant in Noord-Europa en werd opgericht in Noordelijk Ostrobothnia in Finland. De Sievi schoenen worden in Finland geproduceerd door ongeveer 500 werknemers. De productiefaciliteiten van Sievi bevinden zich in Sievi en Oulainen, waar jaarlijks meer dan 1,1 miljoen paar schoenen worden geproduceerd. De fabriek in Oulainen produceert producten zoals de Sievi lichte laarzen en het gebruikte spuitgietproces is ‘s werelds nieuwste technologie op het gebied van de productie van schoenen. Sievi is een van de weinige schoenenfabrikanten in Europa die deze techniek gebruikt.

Het assortiment van Sievi omvat meer dan 200 producten ontworpen voor werk en vrije tijd. De omzet van de Sievi-groep bedroeg in 2022 ongeveer 161 miljoen EUR. 50% van de Sievi schoenen wordt geëxporteerd naar meer dan 40 verschillende landen.

Om een snelle en efficiënte levering van haar producten te garanderen, startte Sievi in het voorjaar van 2020 met de grootste investering in haar geschiedenis en de uitbreiding werd in de zomer van 2023 voltooid. Deze investering betekende een aanzienlijke uitbreiding van de productie- en opslagfaciliteiten van de fabriek in Sievi, en het fabrieksterrein nam van 230.000 m2 toe tot meer dan 280.000 m2.

Sievi in de toekomst

De geschiedenis van 70 jaar geeft een solide basis voor het opbouwen van een nog betere toekomst. In de komende jaren zullen investeringen in productiekennis en moderne logistieke systemen bijdragen aan de mogelijkheid onze positie als marktleider in Noord-Europa te versterken. We zijn een betrouwbare partner zowel voor onze klanten als voor onze werknemers. Verantwoordelijke fabricage maakt deel uit van onze werkwijzen en we hebben ons ertoe verbonden in 2035 koolstofneutraal te zijn.

Bij Sievi creëren we innovaties om het bedrijfsleven gezonder en veiliger te maken. Ons centrale doel is de gebruikers van onze producten meer comfort te bieden in een steeds veranderende wereld. We willen van onze kant een bijdrage leveren aan het verminderen van ongevallen en ons er sterk voor maken dat onze klanten ook in de toekomst de meest comfortabele producten van de markt zullen krijgen.

 Sievi kijkt vol moed vooruit. We hebben alles altijd op onze eigen manier gedaan – de Sievi manier. Zo zijn we erin geslaagd onze klanten een unieke gebruikservaring te bieden, een traditie die we ook in de toekomst zullen koesteren.

Sievi-Tools

Pioniers in precisie.

Wij bieden onze klanten snelle en flexibele diensten aan op het gebied van machinale bewerking, gebaseerd op geavanceerde 3D-technologie, en geavanceerde fabricage van mallen en werktuigen. Onze productiefaciliteiten zijn ISO 9001:2008 gecertificeerd. We zijn erkend leverancier van mechanische componenten voor Airbus. Zie ook sievitools.fi. 

Sievi Tehdas Oulainen15

Sievi’s waarden

Sievi’s waarden

Veiligheid:

Veiligheid vormt een van de hoogste prioriteiten voor de activiteiten en producten van Sievi. De activiteiten van Sievi zijn gebaseerd op veilige en beproefde werkmethodes. Sievi’s producten bevorderen de veiligheid op de werkplaats en tijdens vrijetijdsbesteding.

Innovatie:

Sievi ontwikkelt voortdurend innoverende en duurzame oplossingen voor haar producten en diensten, wat toegevoegde waarde oplevert voor haar klanten.

 

Betrouwbaarheid:

Sievi is een betrouwbare partner en een werkgever die volhardend op een doortastende en klantgerichte wijze handelt. Sievi houdt zich aan haar beloften.

Efficiëntie:

Sievi ontwikkelt voortdurend en systematisch effectievere bedrijfspraktijken. De bestaande middelen worden op de juiste wijze aangewend door alles zo goed mogelijk te doen, in het belang van de klant en om concurrerend te kunnen zijn.

 

Sievi Gedragscode

We houden ons aan verantwoorde en ethische praktijken. Gedeelde ethisch aanvaardbare praktijken versterken de betrouwbaarheid van de Sievi bedrijfsvoering en bevorderen de transparantie van onze activiteiten voor alle belanghebbenden – klanten, personeel en de gemeenschap om ons heen.

Sievi Gedragscode

We houden ons aan verantwoorde en ethische praktijken. Gedeelde ethisch aanvaardbare praktijken versterken de betrouwbaarheid van de Sievi bedrijfsvoering en bevorderen de transparantie van onze activiteiten voor alle belanghebbenden – klanten, personeel en de gemeenschap om ons heen.

Naleving van wet- en regelgeving

We houden ons aan de van kracht zijnde wetgeving en de door ons gesloten overeenkomsten. We maken geen gebruik van onwettige of beperkende handelspraktijken. We behandelen onze klanten, ons personeel en andere belanghebbenden op gelijke en eerlijke wijze. We respecteren de normen en wettelijke praktijken van de verschillende culturen waarin we opereren.

Zorgen voor onze medewerkers

We behandelen al onze medewerkers op gelijke wijze, volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. (UNGC 1)
We zorgen voor het welzijn en de veiligheid op het werk van ons personeel. We accepteren geen enkele vorm van discriminatie of intimidatie op het werk. (UNGC 6) We respecteren elkaars privacy en de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. We respecteren de vrijheid van medewerkers om zich professioneel te verenigen. (UNGC 3) We zijn tegen dwang- en kinderarbeid. (UNGC 4 , 5 ) We verwachten dat ook onze leveranciers en andere partners de wetgeving en mensenrechten respecteren. (UNGC 2) 

Respect voor de natuur

We zorgen ervoor dat onze activiteiten voldoen aan de wetgeving, regelgeving, regels en verplichtingen op het gebied van het milieu en de natuur. We optimaliseren het gebruik van grondstoffen, energie en water, en minimaliseren de opeenhoping van afval. (UNGC 7) We bevorderen zoveel mogelijk het recyclen van materialen en het gebruik van hernieuwbare natuurlijke grondstoffen. (UNGC 9) Onze activiteiten voldoen aan de vereisten van ISO 14001 voor milieumanagementsystemen. (UNGC 8)

Kwaliteit

We zijn ervoor verantwoordelijk dat onze producten voldoen aan de van toepassing zijnde kwaliteitsvereisten en normen. We garanderen de kwaliteit van onze producten door middel van regelmatige inspecties en testen, zowel in ons eigen testlaboratorium als in onafhankelijke testfaciliteiten. Onze activiteiten voldoen aan de vereisten van ISO 9001 voor kwaliteismanagementsystemen. 

Integriteit

Sievi en haar medewerkers zullen geen geld, geschenken of andere voordelen van ongepaste waarde geven of aanvaarden, wanneer dit gezien kan worden als een poging tot beïnvloeding van besluitvorming. (UNGC 10) Onze boekhouding en documentatie zijn nauwkeurig en geven een waarheidsgetrouwe beschrijving van de gebeurtenissen. 

Sociale rol 

We opereren als onderdeel van de omliggende gemeenschap en nemen actief deel aan discussies met betrekking tot onze sector.
We zijn betrokken bij besluitvormende organen van onze sector.

Naleving van de Gedragscode

Al onze medewerkers dienen zich te houden aan de ethische richtlijnen van het bedrijf. We verwachten dat onze leveranciers, serviceverleners en subcontractors zich houden aan de ethische praktijken, alle bestaande nationale wetgeving en international verdragen, en dat zij de mensenrechten respecteren. Indien het bestuur van de onderneming zich bewust wordt dat de ethische richtlijnen geschonden worden, zullen de rapporten onderzocht worden en er, wanneer nodig, corrigerende actie ondernomen worden.

 

Certificaten

Certificaten

ISO 9001 KWALITEITSSYSTEEM

Sievi is voorloper in de schoenenindustrie in Europa voor wat betreft de ontwikkeling van producten en werkwijzen. Sievi was de eerste fabrikant van veiligheidsschoeisel in Noord-Europa die een gecertificeerd kwaliteitssysteem kreeg en werkt nu op basis van een uitgebreid ISO 9001 kwaliteitssysteem. Sievi was ook de eerste fabrikant van veiligheidsschoeisel in Scandinavië aan wie het recht werd toegekend om het CE-symbool te gebruiken. Deze twee symbolen van de hoge kwaliteit en de eigenschappen van het schoeisel zijn een garantie voor de klanten van Sievi: ze zijn verzekerd van kwalitatief hoogwaardige producten, strikt overeenkomend met hun bestelling.

Sievi's veiligheids- en beroepsschoeisel is het resultaat van onderzoek en ontwikkeling op grote schaal. Bij het ontwerp worden eisen meegenomen voor verschillende werkomgevingen en voor gebruiksgemak
en -comfort. Ook aan het uiterlijk wordt aandacht besteed; daarom zien Sievi schoenen en laarzen eruit en voelen ze aan als gewone schoenen, hoewel ze een aantal veiligheidsbevorderende details bezitten.

ISO 14001 MILIEUSYSTEEM

Sievin Jalkine Oy – de eerste schoenenfabriek in Europa die het ISO 14001 milieusysteemcertificaat ontvangt

Als grootste fabrikant van veiligheidsschoeisel in Noord-Europa waren we de eerste in Europa die een milieubeheersysteem conform de ISO 14001 norm introduceerden. Het systeem, dat werd gecontroleerd en goedgekeurd door het Finse Normalisatie Instituut, bestrijkt alle activiteiten in Sievi en Oulainen, de opleiding van het personeel van de verkoopbedrijven van het concern en de informatieoverdracht tussen bedrijf, klanten, onderaannemers en leveranciers in Finland en daarbuiten.

Doel van ons milieubeheersysteem is het waarborgen van de klanttevredenheid, een schoon en gezond milieu en een optimaal gebruik van grondstoffen, water en energie. Daarnaast beoogt het emissies en afval te minimaliseren en gebruik en recycling van hernieuwbare natuurlijke hulpbronnen te bevorderen. Alle belangengroepen hebben toegang tot ons milieubeleid en informatie hierover wordt door ons in ruime mate beschikbaar gesteld.

Het op ISO 14001 gebaseerde milieubeheersysteem geeft ons een belangrijk concurrentievoordeel, zowel op de Finse als op de Europese markt. Wanneer onze klanten kiezen voor Sievi producten, weten ze dat de milieueffecten over de hele lijn minimaal zijn geweest. Ons doel is een voortdurende verbetering van het niveau van milieubescherming.

Kies ook voor Sievi. Dan bent u er zeker van dat het schoeisel dat u koopt is vervaardigd door middel van milieuvriendelijke technologie. Made in Finland is uw garantie voor uitnemendheid.

ISO 45001 NORM VOOR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN-BEHEERSYSTEEM

Bij Sievi worden kwesties op het gebied van gezondheid en veiligheid en arbeidsgezondheidszorg beheerd in overeenstemming met de eisen van de ISO 45001-norm. De gezondheids- en veiligheidsrisico's worden regelmatig geëvalueerd en er wordt proactief getracht om arbeidsongevallen te voorkomen. De gezondheid van werknemers wordt in het oog gehouden en hun geschiktheid voor het werk wordt ondersteund in samenwerking met de bedrijfsgeneeskundige diensten.

CE

Schoenen met het Europese kwaliteitsmerk CE voldoen aan de normen EN ISO 20345 of EN ISO 20347.

LEATHER WORKING GROUP

Sievin Jalkine Oy is lid van de Leather Working Group. Lees hier meer.

TehtySuomMadeIn Sin cmyk ilman taustaa

Kiwa

ce 4 logo png transparentUKCA black fill

LWG Subscription Members.png