Eigenschappen

Antistatisch

Schoenen met een antistatische constructie ontladen op een veilige manier de statische elektriciteit die zich in het lichaam verzamelt. De drempelwaarden van de weerstand zijn 100 kΩ - 1000 MΩ.